Kontakty

Sbor Církve adventistů sedmého dne Brno-Lesná

https://www.youtube.com/channel/UC13c5b7P-ug0mk_A1wyVcUA

https://www.facebook.com/sbor.CASD.Brno.Lesna

Kazatel
Petr Rohan

e-mail:  prohan@casd.cz
tel: 775 789 030

Korespondenční adresa je:
Sbor Církve adventistů sedmého dne Brno-Lesná
Střední 394/10, 602 00 Brno, Ponava

Sobotní bohoslužby
9:15 – Otevření sálu
10:00 – Zahájení – přivítání, společné písně, modlitba
10:15 – Sobotní škola – společné studium Bible, modlitby
10:45 – Oznámení – zprávy, informace, upozornění, sbírka, tichá modlitba
11:00 – Kázání – poselství z Božího slova (s živým přenosem na  Youtube)
11:30 – Konec bohoslužby – společná píseň, modlitba
12:30 – Uzavření sálu

Kde nás najdete?
Nemáme vlastní budovu, tak se scházíme každou sobotu v pronajatém sále ve Společenském centru Brno-sever tj. bývalá Klubovna městské části Brno-sever, dříve DRUTIS Brno (velký sál v 1. poschodí), Okružní 823/21, 638 00 Brno-Lesná.
Mimo tento čas se scházíme na Střední 10 nebo v přírodě či po rodinách.
Osobní doprava: Vedle budovy je kapacitní parkoviště.
Hromadná doprava: Halasovo náměstí (linky 9, 11, 44, 53, 57, 81 a 84)
GPS: 49°13’23.516″N, 16°37’18.710″E
Odkaz na mapu: Najdete nás zde

Výpis z rejstříku:
Název: Sbor Církve adventistů sedmého dne Brno-Lesná
IČO: 70944792
Datum evidence: 4.3.1996
Číslo evidence: 3-02-004/1996
Zřizovatel: Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, Newtonova 725/14, Ostrava, Přívoz, 70200, IČ 63029391

Email:
brnolesna@casd.cz

Bankovní spojení:
1349602359/0800
Pokud dáváte desátky jen za sebe, stačí napsat příjmení a jméno. Pokud dáváte jako manželé, stačí uvést příjmení. Pokud dáváte dary za více lidí, tak uveďte vždy příjmení, jméno a částku. Nemusíte dávat zvlášť platby za každého, stačí rozlišit ve zprávě pro příjemce. Když posíláte i jiné dary než desátky, tak ještě uveďte následující zkratky pro dary + částku:
dary pro sobotní školu:
dary pro sbor: SBOR
desátky: X
dary 13. soboty: 13.S
dary modlitebního týdne: MT
dary pro sociální fond: SOC.F
dary na ADRU: ADRA
přímý dar na ADRU: https://www.adra.cz/pomahejte-s-nami/financni-pomoc

Sdílet:
Share