Zápas mezi dobrem a zlem: Úvod

Bez ohledu na kulturu, národnost nebo vyznání, se každý se zlem setkal. To je všude kolem nás. Je naší realitou. V tom nejlepším případě se zlu snažíme nejen čelit, ale aktivně proti němu bojovat. V tomto je Bible velmi podobná naší každodenní realitě, protože projevy zla a jeho zápas s dobrem se zde často objevuje. Problém zla ale nesouvisí jen se slabostí člověka, ale i s bytostí, která zlem vládne. Celý příspěvek

Bohoslužba v nebi

Skrze svědectví apoštola Jana se nám naskýtá pohled na události v nebi (Zj 4:1). Tyto události popisuje kniha Zjevení. Scénou, kterou Jan může vidět, jsou události a bytosti v okolí trůnu v nebi, na kterém sedí Bůh. Tato scéna ukazuje korunovaci Krista, která je provázena uctíváním – bohoslužbou. Celý příspěvek

Víra a Zázraky

zazrak

Setkání Ježíše s královským služebníkem v textu J 4:46-54, je velmi zvláštní událostí. Ježíš se vrací z Judska do rodné Galileie se zastávkou v Samaří, kde je samařskou ženou dosvědčen jako Mesiáš. O jeho návratu se dozví královský služebník a osobně za ním přijde s prosbou o záchranu jeho syna. Ale Ježíšova odpověď na jeho prosbu je ostrou, bez soucitnou výtkou: “Neuvidíte-li znamení a divy, jistě neuvěříte” (J 4:48). Kroutíme hlavou, protože text nijak nehodnotí duchovní kvality tohoto člověka, a proto nemáme důvod vnímat, že si výtku zaslouží. Celý příspěvek

Modloslužba

modla_logo
Podle druhého přikázání (Ex 20:4-6) je modla lidský výtvor, který představuje stvoření a člověk takovému výtvoru slouží. V dnešní době už modly tiše spí v sutinách historie a občas se objeví jako součást archeologických vykopávek. Takže dnešní člověk žije v bezpečí a žádné modly jej neohrožují. Dokonce ani nemá chuť něco takového vytvářet. Pokud chceme hovořit o nějakém “náboženském” konkurentovi současnosti, spíš by to byly vědecké teorie o původu člověka a vesmíru.
Celý příspěvek

Kde je Bůh?

svetloJe “tam nahoře”, v jiné dimenzi, nebo dokonce v jiném vesmíru? Nebo je v přírodě, v energii,… prostě kdekoli jinde kolem nás? Věda s postupným úspěchem pročesává velké vzdálenosti vesmíru, ale i mikrosvěta, avšak nikde Boha nezahlédla. Tím se vyčerpala veškerá doslovnost představ o tom, kde Bůh přebývá nebo jak existuje. Celý příspěvek

Symbol ryby

rybaSymbol ryby. Je nám celkem známý, protože jej vídáme v nejrůznějších podobách – na autech, přívěšcích, obrázcích nebo různých dalších vyobrazeních. Není to ale žádný samozvaný symbol: “Teď budeme používat rybičku a to bude znamenat, že jsme Křesťané”. Naopak. Nese v sobě ústřední výpověď křesťanské víry. Celý příspěvek

VIDEO: Bohatí a mocní

Ptáte se někdy sami sebe, co potřebujete pro své spasení? Máte pocit, že ve vašem duchovním životě a ve vztahu s Bohem není vše v pořádku, něco vám chybí, nebo potřebujete něco změnit? Nad textem z Matoušova evangelia 19,16.21-22, ve kterém přišel bohatý muž za Ježíšem, se v rámci pořadu Bible pro dnešek zamyslel kazatel Michal Fulier, který působí na Slovensku ve sboru Církve adventistů sedmého dne v Lučenci. Celý příspěvek

Markus (zamyšlení)

„Pojď s námi,“ volají do okna římské vily na Marka, dva mladíci v tógách.

„Pojď, bude zábava, včera jsi o hodně přišel.“

„Nemůžu, otec mi to nedovolil.“

„No jo, ten starý diktátor. Jak dlouho se od něj ještě necháš omezovat a jak dlouho ho necháš, aby ti ničil život?“

„Nemůžu,“ zní smutně shora.

„Pojď, nech ho, mazánka, holky v krčmě už čekají. O ty pikantní zážitky bych nerad přišel. Kdyby sis to rozmyslel, víš, kde nás máš hledat. Jedna se tam pro tebe taky ještě najde.“ Celý příspěvek

Video: Církev slouží lidstvu (Sobotní škola)

Slouží skutečně církev lidské společnosti, nebo spíše sama sobě? Je církev pro člověka omezením, anebo může přispět k rozvoji lidské osobnosti, potažmo celé společnosti? Tvoří církev kostely a budovy, nebo dávají slovu církev význam spíše lidé, její členové? Výklad biblického textu na toto téma z dopisu Efezským pro tento díl pořadu připravil kazatel a učitel Michal Balcar, a ve druhé části se nad těmito otázkami zamýšlí redaktor HopeTv Jindřich Černohorský.  Celý příspěvek