Zamyšlení

michals dne 20.11.2017

Boží chrám je jedním z velkých témat napříč Biblí (Gn 1-3; Ex 25-42; 1 Kr 6-9; Ez 40-48; J 1; 15; Zj 21-22). Proto je přirozené, že se s ním setkáváme i na závěr Bible, v knize Zjevení 21:1-22:5. Zobrazit celý článek »

michals dne 26.7.2016

Bez ohledu na kulturu, národnost nebo vyznání, se každý se zlem setkal. To je všude kolem nás. Je naší realitou. V tom nejlepším případě se zlu snažíme nejen čelit, ale aktivně proti němu bojovat. V tomto je Bible velmi podobná naší každodenní realitě, protože projevy zla a jeho zápas s dobrem se zde často objevuje. Problém zla ale nesouvisí jen se slabostí člověka, ale i s bytostí, která zlem vládne. Zobrazit celý článek »

michals dne 3.4.2016

Každý člověk má přirozeně rád, když s ním ostatní jednají férově a dodržují se dohody. Bohužel tento pohled spousta lidí kolem nás nesdílí. Člověk si už zvykl, že to tak na světě chodí. Co ale v případě, kdy “podobně” jedná i Bůh? Zobrazit celý článek »

michals dne 27.3.2016

Skrze svědectví apoštola Jana se nám naskýtá pohled na události v nebi (Zj 4:1). Tyto události popisuje kniha Zjevení. Scénou, kterou Jan může vidět, jsou události a bytosti v okolí trůnu v nebi, na kterém sedí Bůh. Tato scéna ukazuje korunovaci Krista, která je provázena uctíváním – bohoslužbou. Zobrazit celý článek »

michals dne 20.3.2016

V prvním žalmu se objevuje několik pozoruhodných postav. Tři negativní a jeden neznámý muž. Zobrazit celý článek »

michals dne 13.3.2016

Možná už jste slyšeli tvrzení, že křesťanství není náboženstvím ani filozofií. Pojmy nejsou sami o sobě špatné, ale abychom skrze ně mluvili o křesťanství, museli bychom toho doplnit více. Vhodnějším a bližším popisem je například přátelství. Zobrazit celý článek »

michals dne 18.2.2016

zazrak

Setkání Ježíše s královským služebníkem v textu J 4:46-54, je velmi zvláštní událostí. Ježíš se vrací z Judska do rodné Galileie se zastávkou v Samaří, kde je samařskou ženou dosvědčen jako Mesiáš. O jeho návratu se dozví královský služebník a osobně za ním přijde s prosbou o záchranu jeho syna. Ale Ježíšova odpověď na jeho prosbu je ostrou, bez soucitnou výtkou: “Neuvidíte-li znamení a divy, jistě neuvěříte” (J 4:48). Kroutíme hlavou, protože text nijak nehodnotí duchovní kvality tohoto člověka, a proto nemáme důvod vnímat, že si výtku zaslouží. Zobrazit celý článek »

michals dne 31.1.2016

modla_logo
Podle druhého přikázání (Ex 20:4-6) je modla lidský výtvor, který představuje stvoření a člověk takovému výtvoru slouží. V dnešní době už modly tiše spí v sutinách historie a občas se objeví jako součást archeologických vykopávek. Takže dnešní člověk žije v bezpečí a žádné modly jej neohrožují. Dokonce ani nemá chuť něco takového vytvářet. Pokud chceme hovořit o nějakém “náboženském” konkurentovi současnosti, spíš by to byly vědecké teorie o původu člověka a vesmíru.
Zobrazit celý článek »

michals dne 24.1.2016

teloOdkud se v nás bere “přirozená” náklonost považovat duševní sféru jako ideální a neposkvrněnou? Proč se snažíme nasměřovat k duchovnímu procitnutí a osvícení? V tomto ohledu pak tělo nebude jen dočasnou přestupní stanicí na cestě, ale zároveň přítěží. Zobrazit celý článek »

michals dne 24.1.2016

svetloJe “tam nahoře”, v jiné dimenzi, nebo dokonce v jiném vesmíru? Nebo je v přírodě, v energii,… prostě kdekoli jinde kolem nás? Věda s postupným úspěchem pročesává velké vzdálenosti vesmíru, ale i mikrosvěta, avšak nikde Boha nezahlédla. Tím se vyčerpala veškerá doslovnost představ o tom, kde Bůh přebývá nebo jak existuje. Zobrazit celý článek »

michals dne 10.1.2016

laska_a_zakonJako společnost si velmi ceníme vztahy a zvláště lásku. Láskou přebíjíme všechny ty strohé a tvrdé argumenty zákonů a omezení. Je to však důsledná Ježíšovská praxe nebo extrém? Zobrazit celý článek »

michals dne 27.12.2015

hebrejstinaHebrejština a řečtina jsou původní jazyky Bible. Jejich porozumění není nutné k pochopení Bible. Pána Boha lze poznat i z našich překladů. Proč tedy studovat Písmo v původních jazycích? Zobrazit celý článek »

michals dne 13.12.2015

rybaSymbol ryby. Je nám celkem známý, protože jej vídáme v nejrůznějších podobách – na autech, přívěšcích, obrázcích nebo různých dalších vyobrazeních. Není to ale žádný samozvaný symbol: “Teď budeme používat rybičku a to bude znamenat, že jsme Křesťané”. Naopak. Nese v sobě ústřední výpověď křesťanské víry. Zobrazit celý článek »

admin dne 21.2.2014

Ptáte se někdy sami sebe, co potřebujete pro své spasení? Máte pocit, že ve vašem duchovním životě a ve vztahu s Bohem není vše v pořádku, něco vám chybí, nebo potřebujete něco změnit? Nad textem z Matoušova evangelia 19,16.21-22, ve kterém přišel bohatý muž za Ježíšem, se v rámci pořadu Bible pro dnešek zamyslel kazatel Michal Fulier, který působí na Slovensku ve sboru Církve adventistů sedmého dne v Lučenci. Zobrazit celý článek »

admin dne 8.7.2013

„Pojď s námi,“ volají do okna římské vily na Marka, dva mladíci v tógách.

„Pojď, bude zábava, včera jsi o hodně přišel.“

„Nemůžu, otec mi to nedovolil.“

„No jo, ten starý diktátor. Jak dlouho se od něj ještě necháš omezovat a jak dlouho ho necháš, aby ti ničil život?“

„Nemůžu,“ zní smutně shora.

„Pojď, nech ho, mazánka, holky v krčmě už čekají. O ty pikantní zážitky bych nerad přišel. Kdyby sis to rozmyslel, víš, kde nás máš hledat. Jedna se tam pro tebe taky ještě najde.“ Zobrazit celý článek »

Slouží skutečně církev lidské společnosti, nebo spíše sama sobě? Je církev pro člověka omezením, anebo může přispět k rozvoji lidské osobnosti, potažmo celé společnosti? Tvoří církev kostely a budovy, nebo dávají slovu církev význam spíše lidé, její členové? Výklad biblického textu na toto téma z dopisu Efezským pro tento díl pořadu připravil kazatel a učitel Michal Balcar, a ve druhé části se nad těmito otázkami zamýšlí redaktor HopeTv Jindřich Černohorský.  Zobrazit celý článek »