Škola

tom dne 29.9.2019

Celý seriál Bible pro dnešek na YouTube.
Více na stránkách Sobotní školy http://sobotniskola.casd.cz.
Audio verze „úkolků“ je na YouTube rádia Oreb.

tom dne 29.9.2019

Ve čtvrtém čtvrtletí roku budeme studovat nové téma sobotní školy Evangelium podle Ezdráše a Nehemjáše. Autorem je Jiří Moskala, který k tématu naspal i obsáhlejší knihu „Příběhy Boží milosti“, více zde. Knihu vydal Advent-Orion a lze ji zakoupit v traktátu.

Materiály ke studiu sobotní školy si můžete otevřít nebo stáhnout ze stránek advent-orion.cz.  Tištěné materiály lze zakoupit v traktátu.  Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovory s kazatelem Josefem Dvořákem. Najdete je aktuálně na stránce http://sobotniskola.casd.cz

Doplňkové materiály včetně audio verze úkolků na YouTube kanále Radio Oreb naleznete http://sobotniskola.casd.cz/category/doplnkove_materialy/


Adventistický teologický institut nabízí k dispozici záznam přednášek ze studijního týdne, který měl Jiří Moskala pro studenty z adventistické studentské organizace INRIroad na téma knih Ezdráš a Nehemjáš. Záznam je na Youtube zde.

Úvodník bratra Zdeňka Soviše st. ze sboru Střední je zde.

tom dne 29.6.2019

Ve třetím čtvrtletí roku budeme studovat nové téma sobotní školy „Jednomu z mých nepatrných bratří“. Materiály ke studiu si můžete otevřít nebo stáhnout ze stránek advent-orion.cz.  Tištěné materiály lze zakoupit v traktátu.  Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovory s kazatelem Vítem Vurstem. Najdete je aktuálně na stránce http://sobotniskola.casd.cz

Doplňkové materiály včetně audio verze úkolků na YouTube kanále Radio Oreb naleznete http://sobotniskola.casd.cz/category/doplnkove_materialy/

tom dne 19.3.2019

V druhém čtvrtletí roku budeme studovat nové téma sobotní školy „Život rodiny“. Materiály ke studiu si můžete otevřít nebo stáhnout ze stránek advent-orion.cz.  Tištěné materiály lze zakoupit v traktátu.  Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovory s kazatelem Janem Dymáčkem. Najdete je aktuálně na stránce http://sobotniskola.casd.cz

Doplňkové materiály včetně audio verze úkolků na YouTube kanále Radio Oreb naleznete http://sobotniskola.casd.cz/category/doplnkove_materialy/

Zobrazit celý článek »
tom dne 2.1.2019
Začínáme první čtvrtletí nového roku a v něm i nové téma sobotní školy Kniha Zjevení. Materiály ke studiu si můžete otevřít nebo stáhnout ze stránek advent-orion.cz.  Tištěné materiály lze zakoupit v traktátu.  Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovory s teologem Vítězslavem Chánem. Najdete je aktuálně na stránce http://sobotniskola.casd.cz

Bratr Zdeněk Soviš ze sboru Střední připravil tradiční úvodník ke studiu „úkolků“. Úvodník si můžete přečíst na stránkách sboru Brno-Střední Milí studenti Božího slova, žáci a příznivci sobotní školy,.

Doplňkové materiály včetně audio verze úkolků na YouTube kanále Radio Oreb naleznete http://sobotniskola.casd.cz/category/doplnkove_materialy/

tom dne 5.10.2018
Začínáme čtvrté čtvrtletí roku a v něm i nové téma sobotní školy „Jednota v Kristu“. Materiály ke studiu si můžete otevřít nebo stáhnout ze stránek advent-orion.cz.  Tištěné materiály lze zakoupit v traktátu.  Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovory s teologem Mikulášem Pavlíkem. Najdete je aktuálně na stránce http://sobotniskola.casd.cz

Bratr Zdeněk Soviš ze sboru Střední připravil tradiční úvodník ke studiu „úkolků“. Úvodník si můžete přečíst na stránkách sboru Brno-Střední Milí studenti Božího slova, žáci a příznivci sobotní školy,.

Doplňkové materiály včetně audio verze úkolků na  YouTube kanále Radio Oreb naleznete http://sobotniskola.casd.cz/category/doplnkove_materialy/

tom dne 24.6.2018
Brzy začneme třetí čtvrtletí roku a v něm i nové téma sobotní školy „Skutky apoštolů“. Materiály ke studiu si můžete otevřít nebo stáhnout ze stránek advent-orion.cz.  Tištěné materiály lze zakoupit v traktátu.  Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovory s kazatelem Jozefem Kučerou. Najdete je aktuálně na stránce http://sobotniskola.casd.cz

Bratr Zdeněk Soviš ze sboru Střední připravil tradiční úvodník ke studiu „úkolků“. Úvodník si můžete přečíst na stránkách sboru Brno-Střední Milí studenti Božího slova, žáci a příznivci sobotní školy,.

tom dne 1.4.2018
Začínáme druhé čtvrtletí roku a v něm i nové téma sobotní školy „Příprava na čas konce“. Materiály ke studiu si můžete otevřít nebo stáhnout ze stránek, na které odkazuje příspěvek sboru Střední Milí studenti Božího slova a …. Tištěné materiály lze zakoupit v traktátu.  Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovory s kazatelem Oldřichem Svobodou. Najdete jej aktuálně na stránce http://sobotniskola.casd.cz. Zdeněk Soviš připravil pro studenty sobotní školy „Úvodník“.
tom dne 6.1.2018
Začínáme první čtvrtletí roku a v něm i nové téma sobotní školy „Křesťanské správcovství“. Materiály ke studiu si můžete otevřít nebo stáhnout ze stránek, na které odkazuje příspěvek sboru Střední Milí studenti Božího slova a …. Tištěné materiály lze zakoupit v traktátu během bohoslužby.  Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovory s teoložkou Soňou Sílovou. Najdete jej aktuálně na stránce http://sobotniskola.casd.cz.
tom dne 4.10.2017
Máme tu poslední čtvrtletí roku a v něm si budeme připomínat 500. výročí, kdy Dr. Martin Luther 31. 10. 1517 přibil na dveře kostela ve Wittenbergu svých 95 tézí.  V sobotní škole si Lutherův odkaz připomeneme studiem listu Římanům. Materiály ke studiu si můžete otevřít nebo stáhnout ze stránek, na které odkazuje příspěvek sboru Střední Milí studenti Božího slova a …. Tištěné materiály lze zakoupit v traktátu během bohoslužby.  Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Romanem Machem. Najdete jej aktuálně na stránce http://sobotniskola.casd.cz.
tom dne 1.7.2017
Máme tu nové čtvrtletí a tím i nové tzv. „úkolky“ sobotní školy na téma listu Galatským. Materiály ke studiu si můžete otevřít nebo stáhnout ze stránek, na které odkazuje příspěvek sboru Střední Milí studenti Božího slova a …. Tištěné materiály lze zakoupit v traktátu během bohoslužby. Rozpis učitelů SŠ je na této stránce.

Společné setkání současných i případných budoucích učitelů biblické sobotní školy z České i Slovenské republiky se uskuteční v sobotu 13.4. v Brně. Hlavním řečníkem má být Paolo Benini, vedoucí sobotní školy a osobní služby při mezinárodním ústředí Interevropské divize církve v Bernu. Paolo Benini je specialistou na misijní zaměření sobotní školy, se kterým jsou právě v Itálii, v oblasti Milána, kde Paolo Benini působil, velmi dobré zkušenosti. Zobrazit celý článek »