Oznámení 14.5.2022

Jmenovací výbor provedl návrh služebností našeho sboru na období jaro 2022 – jaro 2024.

Návrh výboru sboru: Starší sboru Roman Mičánek, Starší sboru Radka Čáslavová, 1. Diakon Petr Vojáček, Pokladník Miroslava Halfarová, Tajemník sboru Miroslav Doupovec, Křesťanský domov a komunikace Tomáš Knobloch.

Ostatní služebnosti: Vedoucí sobotní školy Vlastimil Halfar, Vedoucí dětské sobotní školy Petr Novotný, Traktát Petr Jurníček, Asistentka pokladníka Alena Knoblochová, Asistentka traktátu Eva Mičánková.

Volba proběhne na členském shromáždění v sobotu 21. 5. 2022 hned po bohoslužbě.

Celý příspěvek

Oznámení 7.5.2022

Jmenovací výbor provedl návrh služebností našeho sboru na období jaro 2022 – jaro 2024.

Návrh výboru sboru: Starší sboru Roman Mičánek, Starší sboru Radka Čáslavová, 1. Diakon Petr Vojáček, Pokladník Miroslava Halfarová, Tajemník sboru Miroslav Doupovec, Křesťanský domov a komunikace Tomáš Knobloch.

Ostatní služebnosti: Vedoucí sobotní školy Vlastimil Halfar, Vedoucí dětské sobotní školy Petr Novotný, Traktát Petr Jurníček, Asistentka pokladníka Alena Knoblochová, Asistentka traktátu Eva Mičánková.

Volba proběhne na členském shromáždění v sobotu 21. 5. 2022 hned po bohoslužbě.

Celý příspěvek

Oznámení 16.4.2022

Kdo by měl zájem o studium teologie, může zkusit nový běh studia na ATI https://ati.casd.cz

Červnová víkendovka na Sázavě nebude. V areálu jsou ubytovány ukrajinské matky s dětmi. Místo toho by měla být normální sobotní bohoslužba na Lesné a v neděli plánujeme výlet. Budeme ještě upřesňovat.

Zítra s námi můžete jít na procházku na Pálavu. Sraz v Klentnici na prvním parkovišti v 10 hodin. Půjdeme něco krátkého (Stolová hora nebo Děvín) podle počasí a sil. https://mapy.cz/s/macavuluha

Celý příspěvek

Oznámení 26.3.2022

Příští sobotu bude po bohoslužbě členské shromáždění. Prosíme o účast členy sboru. Budeme se bavit a hlasovat o návrhovém a mandátovém výboru sborových voleb. Dále o případné změně začátku a formátu bohoslužeb. Budeme řešit volební kvórum.

Celý příspěvek

Oznámení 19.3.2022

Příští týden se zde koná Památka večeře páně s umýváním nohou.

Za 14 dní se koná členské shromáždění, kterým budou zahájeny sborové volby.