Přednášky

tom dne 6.6.2019

Záznamy úterních přednášek kazatele Oldřicha Svobody jsou dostupné na YouTube.

Zobrazit celý článek »
tom dne 21.1.2017
admin dne 18.1.2017

Při pozorném čtení Bible není možné přehlédnout, že už od počátku existence křesťanské církve představovali první křesťané (stejně jako Ježíš) svou víru v návaznosti na víru a náboženskou praxi židovského národa. Své přesvědčení o tom, že právě Ježíš je zaslíbeným „Mesiášem“, vyvozovali z hebrejských Písem, která jsou dnes známá jako Starý zákon. A právě proto je pochopení těchto „židovských kořenů“  velmi důležité pro lepší pochopení křesťanské zvěsti.

Od podzimu roku 2016 probíhají v modlitebně na Střední ulici každou středu pravidelná setkávání nad Biblí, která se věnují právě tématu „Židovské kořeny křesťanské víry“. Zvukové záznamy jednotlivých přednášek kazatele Oldřicha Svobody jsou nyní k dispozici v našem archivu: ZDE.

Ve středu 19. října 2016 začal tradiční Kurz Bible, který bude netradičně probíhat ve středu. Tento školní rok budeme společně studovat Židovské kořeny křesťanské víry. Začátek, jako obvykle, v 18:30 hodin v malém sále ve sboru CASD Brno – Střední 10. Studiem vás bude provázet Oldřich Svoboda.

S touto změnou souvisí i změna pravidelných modlitebních setkání, které nebudou v úterý, ale ve středu v pravidelný čas 17:30 v traktátu na Střední!

tom dne 19.1.2016

Od 6. října roku 2015 probíhá každé úterý v 18:30 v malém sále modlitebny CASD na Střední ulici pravidelná setkávání zaměřená na studium Jakubovy epištoly. Kazatelé Vlastimil Fürst a Oldřich Svoboda tímto studiem provází. Oldřich Svoboda se stará o teologický náhled na celou knihu i na jednotlivé kapitoly. Má také připraveny zajímavosti, které objeví jen ten, kdo čte tento list v originálním jazyku. Vlastík Fürst s účastníky kurzu prochází celou knihu verš po verši a pokouší se hledat poučení pro praktický každodenní život. Jednotlivá setkávání jsou nahrávána, a nyní jsou i vám k dispozici k poslechu i stažení.

Zobrazit celý článek »

admin dne 2.3.2013

V průběhu roku 2013 probíhala v malém sále modlitebny CASD na Střední ulici pravidelná setkávání zaměřená na poznávání biblické knihy Zjevení. Kazatelé Jan Dymáček a Oldřich Svoboda se snažili spolu s asi čtyřicítkou pravidelných účastníků objevovat v této prorocké knize aktuální poselství o Boží lásce a o naději. Jednotlivá setkávání byla nahrávána, a nyní je vám k dispozici k poslechu i stažení (ve formátu MP3). Zobrazit celý článek »

admin dne 5.2.2013

V průběhu podzimních měsíců roku 2012 probíhala v malém sále modlitebny CASD na Střední ulici pravidelná setkávání zaměřená na poznávání biblické knihy Daniel. Kazatelé Jan Dymáček a Oldřich Svoboda se snažili spolu s asi čtyřicítkou pravidelných účastníků objevovat v této prorocké knize aktuální poselství o Boží lásce a o naději. Jednotlivá setkávání byla nahrávána, a nyní jsou i vám k dispozici k poslechu i stažení (ve formátu MP3). Věříme, že pro vás budou obohacením. Zobrazit celý článek »