Židovské kořeny křesťanské víry

Při pozorném čtení Bible není možné přehlédnout, že už od počátku existence křesťanské církve představovali první křesťané (stejně jako Ježíš) svou víru v návaznosti na víru a náboženskou praxi židovského národa. Své přesvědčení o tom, že právě Ježíš je zaslíbeným “Mesiášem”, vyvozovali z hebrejských Písem, která jsou dnes známá jako Starý zákon. A právě proto je pochopení těchto “židovských kořenů”  velmi důležité pro lepší pochopení křesťanské zvěsti.

Od podzimu roku 2016 probíhají v modlitebně na Střední ulici každou středu pravidelná setkávání nad Biblí, která se věnují právě tématu “Židovské kořeny křesťanské víry”. Zvukové záznamy jednotlivých přednášek kazatele Oldřicha Svobody jsou nyní k dispozici v našem archivu: ZDE.

“Židovské kořeny křesťanské víry” – téma středečního kurzu Bible na Střední

Ve středu 19. října 2016 začal tradiční Kurz Bible, který bude netradičně probíhat ve středu. Tento školní rok budeme společně studovat Židovské kořeny křesťanské víry. Začátek, jako obvykle, v 18:30 hodin v malém sále ve sboru CASD Brno – Střední 10. Studiem vás bude provázet Oldřich Svoboda.

S touto změnou souvisí i změna pravidelných modlitebních setkání, které nebudou v úterý, ale ve středu v pravidelný čas 17:30 v traktátu na Střední!

List svatého Jakuba

Od 6. října roku 2015 probíhá každé úterý v 18:30 v malém sále modlitebny CASD na Střední ulici pravidelná setkávání zaměřená na studium Jakubovy epištoly. Kazatelé Vlastimil Fürst a Oldřich Svoboda tímto studiem provází. Oldřich Svoboda se stará o teologický náhled na celou knihu i na jednotlivé kapitoly. Má také připraveny zajímavosti, které objeví jen ten, kdo čte tento list v originálním jazyku. Vlastík Fürst s účastníky kurzu prochází celou knihu verš po verši a pokouší se hledat poučení pro praktický každodenní život. Jednotlivá setkávání jsou nahrávána, a nyní jsou i vám k dispozici k poslechu i stažení v našem archivu.

Celý příspěvek

Klíčové životní otázky v příbězích Bible

Od 30. září roku 2014 probíhá v malém sále modlitebny CASD na Střední ulici pravidelná setkávání zaměřená na Klíčová témata života v příbězích Bible. Kazatelé Jan Dymáček, Oldřich Svoboda a hosté tímto studiem provází. Jednotlivá setkávání jsou nahrávána, a nyní jsou i vám k dispozici k poslechu i stažení (ve formátu MP3) v našem archivu.

Celý příspěvek

ZJEVENÍ JANA – naděje pro Boží děti

V průběhu roku 2013 probíhala v malém sále modlitebny CASD na Střední ulici pravidelná setkávání zaměřená na poznávání biblické knihy Zjevení. Kazatelé Jan Dymáček a Oldřich Svoboda se snažili spolu s asi čtyřicítkou pravidelných účastníků objevovat v této prorocké knize aktuální poselství o Boží lásce a o naději. Jednotlivá setkávání byla nahrávána, a nyní je vám k dispozici k poslechu i stažení (ve formátu MP3) v našem archivu. Celý příspěvek

DANIEL – kniha naděje

V průběhu podzimních měsíců roku 2012 probíhala v malém sále modlitebny CASD na Střední ulici pravidelná setkávání zaměřená na poznávání biblické knihy Daniel. Kazatelé Jan Dymáček a Oldřich Svoboda se snažili spolu s asi čtyřicítkou pravidelných účastníků objevovat v této prorocké knize aktuální poselství o Boží lásce a o naději. Jednotlivá setkávání byla nahrávána, a nyní jsou i vám k dispozici k poslechu i stažení (ve formátu MP3)  v našem archivu. Věříme, že pro vás budou obohacením. Celý příspěvek