admin dne 7.7.2017

Jsme mladí i staří, jsme ženatí i svobodní, pracující i nezaměstnaní, zdraví či nemocní, vychováváme děti, trápí nás stejné problémy a těší podobné radosti… jsme studenti, učitelé, zedníci, podnikatelé, řidiči, programátoři, lékaři, důchodci, inženýři, vědci, profesoři. Naše povolání nám ukládají stejné povinnosti jako Vám. Ano, žijeme tak jako vy.

Potkáváme se na ulici, v úřadech, na hřišti či na koupališti, doma i v zahraničí. Jme tu spolu s Vámi a jsme tu rádi.

Nejsme dokonalí, a už vůbec ne lepší jako Vy. Jsme jen jiní. Jiní pro hodnoty, kterými žijeme, i když mnohé z nich jsou pravděpodobně stejné jako Vaše – pokoj, vyrovnanost či optimizmus, a především perspektiva krásnějšího a šťastnějšího života.

Upřímně toužíme následovat příklad Ježíše Krista, podat pomocnou ruku v štěstí i v neštěstí, nabídnout přátelství a projevit úctu či toleranci jako potvrzení víry, která nežije jen pro sebe. Stojíme na straně dobra, s vizí jedinečného střetnutí s Ježíšem Kristem.

Jako adventisté sedmého dne jsme protestantskou církví, která se cítí být součástí velké rodiny všech upřímných křesťanů, kteří odevzdali svůj život Pánu Ježíši. Jsme celosvětovým společenstvím, ke kterému se hlásí více než 13 000 000 lidí ze všech koutů světa. V České republice, kde naše církev aktivně působí již více než sto let, je nás asi 10 000.

Náš sbor registruje 71 členů pokřtěných v dospělosti na základě dobrovolného rozhodnutí a vyznání své víry, kterému předchází seznámení s hlavními zásadami Bible. Každý je součástí sboru, ve kterém může najít své místo a zázemí.

Duchovním správcem sboru je kazatel Oldřich Svoboda. Sbor je ekonomicky nezávislý. Náklady na jeho provoz a všech aktivit spojených s životem sboru pokrývají dobrovolné příspěvky věřících.

Činovníci sboru:

Starší sboru: Roman Mičánek
Vedoucí sboru: Jan Justra
První diakon: Petr Vojáček
Diakoni: Pavel Voráč, Marcela Vojáčková, Eckehard Paulas
Pokladník: Miroslava Halfarová
Tajemník sboru: Miroslav Doupovec
Odd. osobní služby: David Ševčík
Sobotní škola: Vlastimil Halfar
Dětská SŠ: Radka Čáslavová
Křesťanský domov: Tomáš a Alena Knoblochovi
Mládež: Michaela Hudečková (za svobodna Voráčová)
Traktát: Petr Jurníček
Komunikace: Tomáš Knobloch
Odd. žen: Marie Skálová
Sdílet:
Share