Biblické verše pro rok 2022

Verš pro sbor:
Žalm 91,1-2
Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“
Verš pro pokladnu:
Žalm 70,5
Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni, kteří tě hledají; ať říkají stále: „Bůh je velký“ ti, kdo milují tvou spásu.
Verš pro sobotní školu:
Žalm 128,1-2
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách! Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře.
Verš pro diakonii:
List Judův 20-21
Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu.
Verš pro děti:
Žalm 32,8 (SNC)
Bůh říká: Dám ti prozíravost a poučím tě o cestě, kterou půjdeš, budu ti radit, mé oči tě budou provázet.
Verš pro křesťanský domov a komunikaci:
Přísloví 19,20
Poslechni radu, přijmi i trest, abys byl napříště moudrý.

Sdílet:
Share
Příspěvek byl publikován v rubrice Zprávy a jeho autorem je tom. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.