tom dne 17.6.2014

Přišla nám pozvánka na multižánrový křesťanský festival UNITED 2014. Letošní ročník se uskuteční opět ve Vsetíně na konci léta, 21. – 23. srpna.

Program festivalu tvoří společné ranní a večerní duchovní setkání, koncerty, semináře, divadelní představení, filmy a sportovní aktivity. Lze zde využít například službu poradenství nebo místa pro ztišení v modlitbě. To vše je nástrojem, abychom společně ukázali na osobu Ježíše Krista, který nás PROPOJUJE s nebeským Otcem, PROMĚŇUJE naše životy a POVOLÁVÁ nás ke službě druhým.

Minulý ročník předčil naše očekávání. Festivalu se zúčastnilo 2 800 lidí včetně 350 sloužících a 200 účinkujících. Byli jsme nadšeni z živého přenosu TV NOE. Naším záměrem bylo oslovit mladé skrze festivalový program. Pán Bůh nám však najednou umožnil přenést tento program skrze televizi nebo internet do obýváku lidí po celé naší zemi. Během celého festivalu jsme prožívali výjimečný Boží pokoj, podařily se evangelizační programy na náměstí, celý program byl více interaktivním společenstvím a díky štědrosti dárců byl festival zaplacen. Z toho všeho jsme měli radost.

Každý ročník má své téma. Pro ten letošní jsme vybrali téma ZNAMENÍ. Ať si to lidé přiznají nebo ne, každý z nás hledá nějakým způsobem odpovědi na otázky smyslu a cíle svého života. Věříme tomu, že tím nejdůležitějším Znamením od Boha je Ježíš Kristus, k Jeho poznání však vede někdy dlouhá cesta. Je paradoxní, že dnešní mladí lidé jsou často otevřeni různým pověrám, věštění a magii, a hledají tak odpovědi na své životní otázky, ale nevidí znamení Boha v dnešní době. Přejeme si, aby letošní festival UNITED přinesl Znamení těm, kdo hledají.

Hlavními řečníky letos budou Jiří Unger, Kateřina Lachmanová, Stašek Bubik a Vašek Vondrášek. Mezi zahraniční hudební skupiny patří například Nuteki z Ruska, Paul Colman z Austrálie nebo Four Kornerz z Velké Británie. Tento rok nově otvíráme Street scénu, na které proběhnou umělecká a sportovní představení a svědectví těchto interpretů.

Často okolo sebe vidíme osobní a praktikovanou víru střední a staré generace. Festival UNITED může být nástrojem, jak tuto víru předávat generaci mladé. Prosím, dejte vědět mladým lidem ve svém společenství o letošním ročníku, vyvěste plakát na nástěnku a zařaďte službu Festivalu UNITED do svých přímluv.

Za realizační a poradní tým vás s úctou zdraví
Petr Húšť, Ondřej Hurta a Jan Jackanič

Plakát ke stažení >> zde << .
Stránky festivalu festivalunited.cz .
Facebook facebook.com/festivalunited .

Sdílet:
Share