tom dne 15.6.2014

V sobotu 28.6.2014 nás pozvali Halfarovi na svou zahradu v Ivančicích. Čas od 15 hodin do večera můžete strávit s námi na zahradě u ohně. Takže si můžete přinést i něco na opékání. Podrobný popis trasy najdete v textu i s možností tisku.

Jak do Ivančic
POZOR! Severní trasa po dálnici je uzavřená!! Neslovice jsou neprůjezdné z důvodu výstavby kanalizace. Z Brna je nutno jet výpadovkou na Vídeň a v Modřicích odbočit vpravo na Želešice. Pokračujeme stále po hlavní cestě přes Hajany, Ořechov, Silůvky a Moravské Bránice přes Stříbský mlýn. Po vjezdu do Ivančic uvidíte vpravo parkoviště (pod hřbitovní zdí).

Jak na zahradu
1) Pěšky z parkoviště
Je to 500 metrů vzdušnou čarou do kopce. Z parkoviště se vydáte k hlavní hřbitovní bráně (z parkoviště směrem k centru), na první křižovatce doprava, ulice tvoří výrazný oblouk, jsou tam umístěné barevné kontejnery pro tříděný odpad. Na další křižovatce (ul. Hřbitovní) ostře vpravo až ke hřbitovní bráně (vedle je obřadní síň).
Asfaltka pokračuje podél hřbitovní zdi křížovou cestou. POZOR! Tudy ne! Od hřbitovní brány se vydáte vzhůru po polní cestě podél pole. Vlevo za stromy je malý ranč s chovem koní. Minete ostrou zatáčku do ranče a pokračujete ještě asi 50 metrů, než dojdete k rozcestí 3 cest. Zvolte tu levou. Po překonání ostrého stoupání dojdete po 90 metrech na kamenitou lesní cestu. Dejte se po ní vpravo nahoru a po 150 metrech dojdete na úroveň zahradní boudy. Vstup do zahrady bude upraven tak, že ho určitě nepřehlédnete.
2) Autem až k zahradě
Kolem parkoviště pokračujete po hlavní cestě až ke křižovatce označené ukazatelem směru BRNO 28 a NESLOVICE 6 (je to v blízkosti naší modlitebny). Dáte se směrem na Neslovice. Vpravo minete novou zástavbu, kde je umístěná dopravní značka „konec obce“ IVANČICE. Projedete dvojitou zatáčkou a minete dvě benzinové pumpy. Za benzinkou asi 120 metrů zahněte doprava do areálu bývalého JZD. Projedete pomalu po hrbolaté panelové cestě a budete pokračovat po úzké asfaltce rovně vzhůru. V esovité zatáčce minete odbočku vlevo a budete pokračovat po „hlavní“ cestě pod dráty vysokého napětí až k horizontu. Pokračujete stále po hlavní cestě, která se po chvíli stočí ostře doprava (krásný výhled na Dukovany). Vlevo minete vinohrad a cesta v tomto úseku klesá. Pod kopečkem ostře doleva (stále po hlavní) podél vinohradu. Vpravo je vidět kostelík. Na konci vinohradu doprava po hlavní cestě (směr kostelík). Po 250 metrech dojedete k bráně vinohradu. Dáte se vpravo nahoru po kamenité polní cestě. Minete první odbočku vlevo hned za vinohradem. Vlevo za první odbočkou je taková malá loučka a hned za ní je další odbočka vlevo – stojí tam maringotka (to je sousední zahrada). Nesjíždějte pod maringotku! Parkovat se dá na úrovni maringotky nebo kdekoliv v její blízkosti. Vstup na zahradu je horní bránou, která bude označena.

Legenda k přiložené mapě:
A: zahradní bouda
B: parkoviště u hřbitova
C: hřbitovní brána
D: polní parkoviště
E: brána do vinohradu u kostelíku
F: odbočka do areálu bývalého JZD (nyní ADW Klas Neslovice)

Odkaz na mapu:
http://www.mapy.cz/s/a8JB

V případě jakýchkoliv problémů volej číslo: Vlasťa Halfar 721 226 721

Pozvánka k tisku v pdf je ke stažení zde.

Sdílet:
Share