tom dne 15.6.2014

Dne 6. června 2014 proběhl křest Aleny a Tomáše v modlitebně CASD na Střední 10 v Brně. Výběr fotografií najdete v galerii.

V kázání, které měl Olda Svoboda, zazněly myšlenky k těmto veršům z Bible:

Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Mk 16:15-16

„Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, Sk 2:38

Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí; i když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem. 1K 12:12

Zlatá jablka na stříbrných mísách jsou slova řečená v pravý čas. Př 25:11

Děkujeme všem, kdo na nás mysleli a také za organizaci, zpěv, účast, přání a dary.
Největší dík patří našemu Otci za Boží vedení a přítomnost.
A+T

Sdílet:
Share