V průběhu roku 2012 chceme v rámci pravidelných bohoslužeb přemýšlet nad základními „klenoty“ Bible – tedy nad tím, co Bůh prostřednictvím této knihy říká sám o sobě, o nás lidech, našem praktickém životě, ale i o naději, kterou Bůh nabízí. V sérii kázání nazvané „Stará dobrá zpráva…“ bude kazatel Oldřich Svoboda postupně představovat pohled na jednotlivé „střípky“ evangelia, které nacházíme v celé Bibli.

První zamyšlení z této série představuje „Starou dobrou zprávu… o spravedlivém Bohu“. Otevírá otázky souladu mezi Boží spravedlností a jeho touhou zachránit ty, kteří se provinili. Kázání si můžete poslechnout i stáhnout do počítače.

Sdílet:
Share