Noe2

tom dne 3.10.2019

Jak asi víte, služba Noe2 je korespondenční služba s vězni ve výkonu trestu. Ačkoliv již nemáme tolik pravidelných zpráv o této službě a Katka H. nechodí do našeho sboru. Přesto víme, že služba funguje dál. Na našich stránkách již nebudeme aktualizovat tuto rubriku. Pokud si přejete být v obraze, dejte vědět Katce H. na telefonní číslo 774226023 a ona vás bude pomocí SMS zpráv informovat. Pokud jste navíc uživatelé Facebooku můžete sledovat stránku https://www.facebook.com/Noe-2-122231628563699/

tom dne 25.11.2017
Služba Noe2 vznikla na základě uvěznění našeho bratra Toma, kterého se Katka rozhodla podporovat a povzbuzovat korespondenčně. Postupně se přidávali další a další vězni, kteří měli o tuto korespondenci zájem. Do služby se začali zapojovat další a další sourozenci v Kristu, kteří chtěli službu podpořit. Ke službě se přiznali adventistické sbory Lesná a Ivančice. Služba byla představena Pavlu Zvolánkovi (předseda Vězeňské duchovenské péče). Služba se mu velmi líbila. Přesto, že kroky Katky vedou v současné době do jiného křesťanského společenství, ve službě Noe2, chce nadále pokračovat. Služba Noe2 je tu pro vězně, kteří hledají cestu k Bohu. Komu není osud vězňů lhostejný a chce se zapojit do služby, tak ať se ozve Katce. Zobrazit celý článek »
tom dne 9.7.2017
Služba ve věznicích se stále rozrůstá a potřebuje nové pomocníky, kteří by byli ochotní si pravidelně dopisovat s vězni. Pokud se na to necítíte povoláni nebo z jiného důvodu nemáte zájem, nevadí, chápu to. Prosím o modlitby za tuto službu, za vězně, za služebníky. Děkuji všem, kteří nějakým způsobem pomáhají ať už příspěvky, dary, modlitbou. Bez vás by služba nemohla fungovat. Věřím, že to má smysl. Přála bych vám zakoušet tu radost z úspěchů a zázraků, které kluci zakouší. Zažívám vděčnost, skutečnou vděčnost za každého jednoho z nich. Zobrazit celý článek »
tom dne 13.2.2017
Vznik služby Noe2

Služba vznikla po nástupu našeho bratra v Kristu, Tomáše, do výkonu trestu ve věznici Příbram. Tomáš je členem sboru CASD Ivančice.

Soud probíhal před jeho obrácením a křtem. Délka trestu je stanovena na dobu 7 let.

Svůj trest pokorně přijal jako službu Pánu Ježíši a rozhodl se ve věznici sloužit spoluvězňům Božím slovem a skutky.

Zobrazit celý článek »