tom dne 7.7.2017

Pravidelné aktivity sboru

Sobotní bohoslužby – Okružní 21
9:00÷10:15 – zahájení, zpěv, modlitby, studium Bible v malých skupinkách (program pro děti, mládež a dospělé)
10:15÷11:30 – přestávka
10:30÷12:00 – oznámení, sbírka, zpěv, modlitby, kázání
Modlitební chvilky
úterý 17:30÷18:30 – Brno – Černá Pole, Karel Paulas a Marie Smolínová (mimo letní a vánoční prázdniny)
Mládež
Společná snídaně v pátek 7:00÷8:30 – Střední 10 (cca jednou za 14 dní)
Společná mládež v pátek 18:00÷20:00 – Střední 10 (mimo letní a vánoční prázdniny)
Společný oběd v sobotu 12:30 – Střední 10 (cca jednou za 14 dní)
Klub zdraví Střední
Přednášky a ochutnávky každý druhý čtvrtek v měsíci 18:00÷20:00 – Střední 10 (mimo letní prázdniny)
Kondiční cvičení v pondělí 17:30÷18:30 – Jánská 22 (mimo prázdniny)
Vycházky nepravidelně v sobotu nebo v neděli, více na https://www.facebook.com/klub.zdravi.brno.stredni/
Floorbal
sobota 19:30÷21:30 – U Sokolovny 3 (mimo letní a vánoční prázdniny)

Nepravidelné aktivity sboru

Setkání žen
Vycházky, výlety, víkendy křesťanského domova
Dětské bohoslužby

Sdílet:
Share