Zprávy

tom dne 12.1.2019

Verš pro náš sbor: Židům 12,1-2 „Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.“

Pro Sobotní školu: Žalmy 119,151 „Ty jsi, Hospodine, blízko, všechna tvá přikázání jsou pravda.“

Pro Diakonii: Přísloví 9,10 „Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.“
Zobrazit celý článek »

tom dne 2.1.2019

Od 1. ledna můžeme  vstávat s novou „Jitřenkou„. Pokud jste si ji nekoupili v traktátu, nebo preferujete elektronické pomocníky (mobil, tablet, počítač), můžete jitřenku pravidelně číst na stránce https://www.magazinzdravi.cz/jitrenka. Zde si můžete zadat svůj email a jitřenka vám bude každý den ráno „chodit“ do vašeho emailu. Nebo si můžete nainstalovat aplikaci na svůj android na https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.jj.jjmorningbible.

A o čem ta letošní „Jitřenka“ je? O Ježíši. Název knihy „Vírou k Pánu se dívej“ si autor George R. Knight půjčil z refrénu písně „Proč znavený v žalu se trápíš“, kterou najdete ve zpěvníku Zpívejme Hospodinu pod číslem 111. Tuto píseň si můžete poslechnout a podle textů i zazpívat. Vše najdete na těchto odkazech http://zpevniky.casd.cz/zpevniky/zpev2/111.doc  http://www.loder.cz/zpevniky/zpev2/c_111_zpivejme_hospodinu___nazpivane.mp3

tom dne 13.12.2018

V zármutku oznamujeme, že nás navždy opustila setra Anastázie Palánová.

Zemřela dne 7. prosince 2018 ve věku 82 let.

Poslední rozloučení se koná v pondělí 17. prosince 2018 v 11:00 hodin v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice 1. Zobrazit celý článek »

V sobotu 22. 9. 2018 se nebudeme moct sejít u nás na Lesné, ale jsme pozvaní do náhradních prostorech v budově Penzionu Zahrada na Lipové 166/26 v Brně  http://www.penzion-zahrada.cz, kde je správce Róbert Márföldy. Už jsme tam měli možnost být na jaře tohoto roku. Je to nad Brněnským výstavištěm. Zastávka tramvaje, autobusu a trolejbusu „Lipová“. Je to pod restaurací Koliba. Parkování je v areálu penzionu. Vjezd je přes automatickou bránu. Brána se otevírá se bílým tlačítkem, který je na sloupku u brány. Začátek bohoslužby bude v 9:30, ale otevřeno bude už od 9 hodin.


Worship on Saturday, 22. 9. 2018 is moved to Lipová 26 of the Pension Garden. Beginning worship will be at 9:30, but they open since 9am.
Zobrazit celý článek »

Nejbližší bohoslužba CASD se koná v 9:30 hodin na Střední ulici 10. Na Lesné se opět sejdeme 12. 5. 2018.

The congregation this Sabbath (5/5 2018) has been cancelled. You can visit the Seventh Day Adventist congregation in Stredni 10. It starts at 9,30 am. Or you can come here again next Sabbath (12/5 2018).

V sobotu 10. 3. 2018 se nebudeme moct sejít u nás na Lesné, ale jsme pozvaní do náhradních prostor v Penzionu Zahrada na Lipové 166/26 v Brně  http://www.penzion-zahrada.cz, kde je správce Róbert Márföldy. Je to nad Brněnským výstavištěm. Zastávka tramvaje, autobusu a trojebusu „Lipová“. Je to pod restaurací Koliba. Parkování je v areálu penzionu. Vjezd je přes automatickou bránu. Brána se otevírá se bílým tlačítkem, který je na sloupku u brány. Začátek bohoslužby je v 9:30. Zobrazit celý článek »

V sobotu 24. 2. 2018 nebudeme mít možnost se sejít na naší pravidelné bohoslužbě na Lesné. Náhradní místnost jsme nezajistili, tak budeme mít příležitost navštívit například nově zrekonstruovanou modlitebnu na Střední.

V sobotu 10. 3. 2018 se také nebudeme moct sejít u nás na Lesné, ale jsme pozvaní si provést bohoslužbu v náhradních prostorech v budově Penzionu Zahrada na Lipové 166/26 v Brně  http://www.penzion-zahrada.cz, kde je správce Róbert Márföldy.

Congregation (24/02 2018) has been cancelled. You can visit the Seventh Day Adventist congregation in Stredni 10.
It starts at 9,30 am. Or you can come here again next Sabbath (3/3 2017).

admin dne 1.2.2018

Je nám to líto, ale z důvodu nemoci nebude moci tuto sobotu, 3.2.2018, kázat při společné bohoslužbě na Lesné bratr Mikuláš Pavlík, předseda Česko-slovenské unie Církve adventistů. Kázání se místo něj ujme místní kazatel Oldřich Svoboda. Přejeme bratru Pavlíkovi brzké uzdravení a těšíme se na náhradní termín jeho návštěvy.

tom dne 6.1.2018


Verš pro náš sbor Iz 30/18 „Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.“

Sobotní škola Jr 29/13 „Budete mě hledat a naleznete mě , když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.“

Dětská sobotní škola Ž 105/4 „Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.“ Zobrazit celý článek »

tom dne 15.8.2017

Přátele někteří už víte ze Sám Vaněk bojuje s vážnou nemoci, proto byl vytvořen modlitební řetězec a každý z vás se může zapojit.

http://www.prayforsamuel.cz/

„Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“
‭‭Matouš 18.19-20.

DC ADRA Brno nabízí jedinečnou příležitost, jak se zapojit do naší práce, hledáme totiž nového vedoucího dobrovolnického centra! Přinášíme více informací o tom, co takový vedoucí dělá, co by měl splňovat vhodný kandidát, na co se může těšit úspěšný uchazeč a jak se přihlásit do výběrového řízení. Více na www.adra.cz

Nadpis článku představuje je zlomek pořadů internetové televize HopeTV. Každý týden týden vznikají nové díly těchto oblíbených pořadů nebo se rozjíždí nové projekty. Sledujete a sdílejte s ostatními, nikdy nevíte, koho tato videa osloví.
http://www.hopetv.cz/aktuality/
http://www.hopetv.cz/porady
http://www.hopetv.cz/online-bohosluzby/
http://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek
http://www.projektrodina.cz
http://www.utopie.cz

tom dne 26.5.2017

Každý může zasáhnout někoho, společně můžeme zasáhnout celý svět.
Přidáte se? Světový den evangelizace je už tuto sobotu. Nenechejte si Dobrou zprávu o Ježíši sami pro sebe!

Praktickou pomocí Vám může být příručka „3 kroky v osobní evangelizaci“, která byla přílohou květnového Života víry a kterou si v elektronické podobě můžete stáhnou i na webové stránce http://sde.kmspraha.cz.
#Světovýdenevangelizace, #GlobalOutreachDay Zobrazit celý článek »

Už to jsou téměř dva měsíce, co jsme se na prvním letošním setkání zamýšlely nad tímto tématem:

Nekladly jsme si otázku: „Co by měla žena dělat – jakou roli má hrát?“ …….

Ale odpovídaly jsme si na otázky: „Kdo žena je – jak byla stvořena?“ a „Proč Bůh do svého stvořitelského díla ženu postavil?“ Zobrazit celý článek »

Prosíme všechny, kdo nám fandí, o podporu v internetovém hlasování!
Vítěz dostane divokou kartou v soutěži ČSOB pomáhá regionům a výrazně se přiblíží finanční podpoře svého projektu.
Svým hlasem podpoříte náš nový dobrovolnický program s Chráněném bydlení a denním stacionáři Ruka pro život v Králově Poli.
Děkujeme DC ADRA Brno.

tom dne 28.3.2017

Věděli jste, že ADRA (mezinárodní humanitární organizace zřizovaná Církví adventistů sedmého dne) má po celé republice 12 dobrovolnických center?

Nejmladší z nich se nachází u nás v Brně a specializuje se převážně na dobrovolnictví ve zdravotně-sociální oblasti v Brně a ve Vyškově. DC ADRA Brno propojuje lidi ochotné pomoci s těmi, kdo pomoc potřebují. V Brně vysílá dobrovolníky do čtyř domovů pro seniory (v Bystrci, Žabovřeskách, Starém Lískovci a Tuřanech-Dvorskách) a nově také do Chráněného bydlení a denního stacionáře Ruka pro život o.p.s. v Králově Poli, který se věnuje osobám s mentálním s mentálním postižením a poruchami autistického spektra.

Dobrovolníci dochází za klienty zpravidla jednou za týden nebo za čtrnáct dní na hodinu či na dvě a tráví s klienty jejich volný čas prostřednictvím povídání, naslouchání, her, vycházek apod. Více informací o tom co dobrovolnictví v DC ADRA Brno obnáší a jak se stát dobrovolníkem naleznete na webu www.adrabrno.cz, případně na facebooku https://www.facebook.com/AdraBrno

Zobrazit celý článek »