tom dne 1.6.2019

Sobota 8.června – slavnostní konferenční bohoslužba v Brně na výstavišti v pavilonu V (velké setkání adventistů ze všech koutů České i Slovenské republiky) začátek v 10.00 hod. Vstup branou 1 nebo 4 (příjezd autem branou 4). Na Lesné bohoslužba nebude! Více informací na casd.cz

https://mapy.cz/s/3tlfU

Sobota 15.června – na Lesné bohoslužba nebude bez náhrady. Prostory společenského centra budou zadány na akci „Den radnice“ organizované radnicí Městské částí Brno-sever.

Sobota 22.června – slavnostní bohoslužba Večeře Páně (u nás na Lesné)

Dnes byl představen návrh na obsazení služebností sboru. Návrh bude rozeslaný emailem členům sboru. Ti mají možnost se k návrhu vyjádřit. Pokud nebudou žádné připomínky bude návrh schválen v sobotu 22. června na členském shromáždění.

V traktát jsou nové úkoly sobotní školy. Přišel také nový Advent. A ještě malá knížka Ústava adventistů sedmého dne.

Sdílet:
Share