tom dne 1.1.2018

http://brnolesna.casd.cz/mp3/zpravodaj/Zpravodaj_2018_01.pdf

LEDEN 2018


Z redakce zpravodaje

Dostává se vám do rukou druhé číslo našeho zpravodaje. Posílám jej již na 26 emailových adres a na stoleček tisknu 10 výtisků. Stále platí nabídka bezplatného doručování na email nebo tisk. Pokud se k vám zpravodaj nedostává, napište nebo mi to řekněte osobně. Kontakty jsou vždy na konci zpravodaje.

Dále mám pro vás nabídku mp3 nahrávek kázání v našem sboru. Mohu vám je vypálit na CD nebo DVD, poslat po internetu nebo nahrát na flash disk.

Děkuji za příspěvky i ohlasy.           

Tomáš Knobloch


Slovo kazatele Oldřicha Svobody

Na počátku každého roku lidé vždy přemýšlejí, co popřát druhým do dnů, které jsou před nimi. Na stránkách Bible se často objevuje trojice slov, které dobře vystihují, co může prozářit život každého z nás: víra, naděje a láska. V 1 K 13 jsou tyto tři velké Boží dary seřazeny tak, aby to nejdůležitější bylo na konci – láska! Ve svém listu do Tesaloniky ale apoštol Pavel tyto vlastnosti seřadil ještě jinak. Tamním křesťanům napsal, že si připomíná jejich „činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista“ (1 Te 1,3). Pořadí těchto vlastností tu ukazuje na tři důležité rozměry života křesťana:

1. Víra – Křesťanská víra je založena na zásadní události z minulosti, na Ježíšově oběti. Základem našeho spasení je to, co Spasitel už udělal.

2. Láska – Víra se ale neohlíží jen zpět, ale žije v přítomnosti. Jejím přirozeným důsledkem je láska k Bohu i druhým, kterou jsme naplňováni. Je tím, co v nás náš Pán dělá právě dnes.

3. Naděje – Celému křesťanství by však něco zásadního scházelo, kdyby nemělo také rozměr budoucí, tedy to, co Kristus ještě udělá. Je to naděje na Ježíšův návrat, který definitivně ukončí vládu hříchu a smrti.

Náš Pane, chci ti děkovat za to, co jsi již pro nás jako společenství tvých následovníků udělal. Jsme ti vděčný, že nás vedeš i v přítomnosti a učíš nás rozdávat tvou lásku těm, kdo jsou kolem nás. A zároveň bych si moc přál, abys nás i v tomto novém roce posiloval nadějí na to, že se blížíme ke dni, kdy se k nám znovu vrátíš.


Pozvánky

6. 1.

so

10:30

Novoroční bohoslužba: Olda SVOBODA (9:00 Studium Bible)

9. 1.

út

19:00

Studentská bohoslužba na Olomoucké

10. 1.

÷

20. 1.

Deset dní modliteb

13. 1.

so

10:30

Kázání: Vlastimil FÜRST (9:00 Studium Bible)

15. 1.

po

19:00

ZOB Atmosféra

20. 1.

so

10:30

Kázání: Martin TURČAN (9:00 Studium Bible)

20. 1.

so

 

Den náboženské svobody (Sbírka DNS)

27. 1.

so

10:30

Kázání: Olda SVOBODA (9:00 Studium Bible)

27. 1.

so

17:00

Atmosféra

3. 2.

so

10:30

Kázání: Olda SVOBODA (9:00 Studium Bible)

 


Oznámení

  • Pravidelná modlitební setkání se konají do odvolání každé úterý v 17:30 hodin na ulici Erbenově 9, Brno – Černá Pole, v bytě Karla Paulase a Marie Smolinové. Budeme rádi, když přijdete a připojíte se k nám při ztišení se na modlitbách i v krátkosti nad Božím slovem.

  • Cvičení Klubu zdraví probíhá každé pondělí od 17:30 do 18:30 na Jánské 22.

  • Církev pořádá letní tábor zdraví v Chorvatsku na přelomu června a července. Informace na letáčku, který leží na stolečku nebo u Romana Mičánka.


Modlitba Páně (Matouš 6:5-15)

Jedním z nejznámějších textu Bible je Modlitba Páně. Tento úryvek Bible je nedílnou součásti západní kultury. Můžeme ji zaslechnout ve filmech, nebo dokonce od lidí, kteří nejsou křesťané.

Její důležitost je zvýrazněna dvěma výskyty v Novém zákoně a to v Matoušovi 6:5-15 a Lukášovi 11:2-4. Matoušův záznam je také reprodukován v Didaché 8:2 a jemné ozvuky lze spatřit v Janovi 17.

Vlastní text modlitby je Mt 6:9-13. Nicméně za pozornost stojí i její kontext. Širším kontextem je Kázání na hoře a užším jsou Mt 6:5-8 a 6:14-15 (úvod a závěr). Rád bych přemýšlel o tomto v textu v jeho užším kontextu.

Verše Mt 6:5-8 jsou úvodem k modlitbě. Ježíš začíná instruováním jeho učedníků, aby nebyli jako pokrytci (Mt 6:5-6) a pohané (Mt 6:7-8). Pokrytci jsou ti, kteří chtějí veřejně demonstrovat svou zbožnost a to je špatně. Pohané jsou ti, kteří se snaží přesvědčit Boha svými slovy, aby něco udělal, jako by se o lidi nezajímal. Ježíš obě tyto představy důrazně odmítá s vysvětlením, že Bůh je vůči našim potřebám proaktivní (Mt 6:8).

Hlavní část modlitby (Mt 6:9-13) lze rozdělit na dvě části. První část (Mt 6:9-10) se týká eschatologické naděje, aby se Boží království zjevilo ve své plnosti. Druhá část (Mt 6:11-13) se zaobírá našimi denními potřebami zde a teď (jídlo, vztahy, bezpečí).

Závěr modlitby (Mt 6:14-15) je zajímavý. Ježíšovi zde jde o pastorační rozměr. Objevuje se tu podmíněné tvrzení: pokud odpustíme, Bůh nám požehná. To je důležité, protože jsme často oslepeni láskou k Bohu, zatímco nevidíme naše bližní (1 Jan 4:20). Může zde také jít o narážku na Největší přikázání (Mt 22:36-40).

Krátce jsme se zamysleli nad Modlitbou Páně, nicméně bych vás rád povzbudil k vlastnímu studiu, neboť se domnívám, že to stojí za námahu. 

Michal Schejbal


O vztazích na prstech jedné ruky

Tři páry z našeho sboru se zúčastnily o víkendu 8. – 10. 12. 2017 semináře věnovanému rozvoji mezilidských vztahů. Vztahová poradkyně Milena Mikulková nás příjemnou a vtipnou formou vtáhla do tajemství vztahů na prstech jedné ruky. Akce se konala v příjemném prostředí Resortu Beskydy. Hory nás přivítaly nádhernou zasněženou „idylkou“. Žel někteří řidiči nebyli připraveni na kluzkou silnici a museli prověřit svoji zručnost v nasazování sněhových řetězů. Přes všechny páteční peripetie vše dobře dopadlo a mohl začít krásný víkend, plný cenných informací, přátelských rozhovorů, zpívání písní, dobrého jídla a trochy legrace. V sobotu odpoledne jsme si mohli užít i krátkou procházku zimní přírodou. Rychle to uteklo, jako vše, co je příjemné, a byl před námi návrat do reality „špinavého“ Brna. Co jsme si odnesli z přednášek? Každý možná něco jiného. Já snad jen shrnu moto semináře. Vše se dá popsat na prstech jedné ruky. Palec je směr vzhůru, k Bohu, kam směřujeme (životní priority). Ukazováček je směrem vodorovně, k druhým lidem, je o vztahu ty a já (touhy ženy a touhy muže). Prostředníček není jen vulgárním gestem, ale je také o komunikaci (co chci pro tebe, co chci pro mne, důsledky). Prsteníček je závazek, a ten se posiluje vzájemným pochopením, a k tomu slouží nástroje komunikace (postoj, slova, gesta, činy). Malíček ukazuje maličkosti pro pohodové vztahy (např. oslovení, dotek, humor, …).

Závěrem jsme mohli přemýšlet o těchto pěti větách pro pohodové vztahy:

1) Děkuji, že jsi.

2) Děkuji, že jsi se mnou.

3) Děkuji za to, co děláš.

4) Děkuji za to, co neděláš.

5) Děkuji, že zůstáváš. 

 

Tomáš Knobloch


Sborový víkend

V květnu plánujeme sborový víkend od 5. do 8. 5. 2018 v Beskydech na Visalajích. Cena 250,- za noc na posteli nebo 150,- za přistýlku + poplatek obci (15,- dospělí a 5,- děti). Místo konání – chata Visalajka https://www.visalajka.cz (cca 700 m od církevního Resortu Beskyd). Kapacita chaty je 22 lůžek a 8 přistýlek. Zájemci, prosím, hlaste se u Tomáše Knoblocha na telefonu 777 645 066 nebo emailu casdbrnolesna@gmail.com.

K jídlu na Visalajce: paní zajišťuje snídaně formou švédského stolu hotelového typu, cena dospělý 90,-/dítě do 10ti let 70,-. V principu buď všichni nebo nikdo, vzhledem k jedné společné kuchyni v chalupě. Teplé jídlo je možné si domluvit na Hotelu Visalaje nebo v Hospodě Visalaje, je to kousek od chaty. Také funguje Sulov na Bílém Kříži, Švarná Hanka nebo Hotel Charbulák. My se musíme rozhodnout, zda všichni budeme chtít společné snídaně nebo budeme mít vše ve své režii.

Rezervované máme pro sebe jen 3 noci, tj. od 4. do 7. 5. 2018. Čtvrtou noc na 8. 5. 2018 jsem kvůli paní domácí zatím nemohl rezervovat jen pro nás, protože to je jiný režim pronájmu. Takže pokud budete chtít zůstat i 4. noc, tak se brzy ozvěte, jinak to paní nabídne dalším zájemcům.

Byla zaplacena záloha ve výši 70%. Ta je vratná do 5. 4. 2018. Pokud máte zájem se sborového víkendu zúčastnit, prosím o uhrazení zálohy ve výši ceny ubytování za dvě noci (500,- dospělí, 300,- děti). Částku mi můžete předat osobně nebo poslat na účet číslo 670100-2212739447/6210 vedený u mBank. Pokud ještě váháte, nic neposílejte, ať si peníze nemusíme vracet.                                                                                                         

Tomáš Knobloch


Míša

Dva Američané přijeli do Ruska vyučovat morálku a etiku. Mimo jiné i pro děti z dětského domova.

Bylo to před vánocemi a tak v jednom domově vyprávěli příběh o narození Ježíška. Děti napjatě poslouchaly, jak Josef a Maria hledali nocleh a jak po narození Ježíška uložili do jesliček. Na konci příběhu děti dostaly čtvrtky papíru, lepidlo a nůžky a z plstěné látky měly vyrobit jesličky a Ježíška. Pomalu jsem procházel mezi dětmi a pozoroval je, jak je kdo šikovný. Moji pozornost upoutal chlapec, asi šestiletý Míša, který své dílo ukončil. Když jsem se díval a zjistil jsem, že má v jesličkách děťátka dvě. Za pomoci překladatele jsem se Míše zeptal proč. Míša se podíval na dokončené dílo a téměř slovo od slova mi začal opakovat celý příběh o narození Ježíška. Byl jsem velmi překvapen, protože slyšel příběh poprvé. Když přišel k vyprávění, jak Marie dítě zavinula do plenek a položila do jesliček, tak chlapcovo vyprávění zdaleka nekončilo. Pokračoval:“Když Marie položila Ježíška do jesliček, tak se na mě Ježíšek podíval a zeptal se mě, jestli mám místo, kde mohu zůstat. Řekl jsem mu, že nemám maminku ani tatínka, nemám žádný domov. A Ježíšek mi řekl, že můžu zůstat s ním. Odpověděl jsem mu, že to nejde, protože nemám pro něho žádný dárek jako ostatní. Chtěl jsem tak moc zůstat s Ježíškem a přemýšlel jsem, co bych mu mohl dát. A tak jsem si pomyslel, že bych mu mohl dát trochu svého tepla. To by nebyl špatný dárek. A tak jsem se zeptal Ježíška:“Když tě budu zahřívat, stačí to jako dárek?“ A on mi odpověděl:“Jestli mě budeš zahřívat, tak to je nejlepší dárek, který mi kdo může dát.“ A tak jsem se dostal do jesliček vedle Ježíška a on mi řekl, že s ním mohu být stále.

Když malý Míša skončil své vyprávění, stékaly mu po tvářičkách slzy. Dlaněmi si přikryl tvář a jeho tělíčko se chvělo od pláče. Míša právě našel někoho, kdo jej nikdy neopustí a nebude mu ubližovat a zůstane s ním na věky.                         

autor neznámý


Co je život bez lásky?

Povinnost bez lásky činí člověka mrzutým.

Odpovědnost bez lásky činí člověka bezohledným.

Spravedlnost bez lásky činí člověka tvrdým.

Pravda bez lásky činí člověka kritickým.

Moudrost bez lásky činí člověka prohnaným.

Přívětivost bez lásky činí člověka pokryteckým.

Pořádek bez lásky činí člověka malicherným.

Důstojnost bez lásky činí člověka domýšlivým.

Majetek bez lásky činí člověka lakomým.

Víra bez lásky činí člověka fanatickým.

Přátelství bez lásky činí člověka falešným.

Život bez lásky je nesmyslný.

autor neznámý


Narozeniny

Palánová Anastázie

Pražanová Marie

 


Den náboženské svobody

Generální konference Církve adventistů sedmého dne se rozhodla vymezit jednu sobotu v roce k příležitosti připomenutí si důležitosti demokratického vyznání víry. „Den náboženské svobody“ se tento rok uskuteční v sobotu 20. ledna 2018.

Problematika svobody vyznání je v současnosti stále více a více aktuální, především díky tzv. migrační krizi, kterou Evropa v posledních letech zažívá. Ve svém článku jsem se pokusil nastínit problém svobodného vyznání z právního hlediska, jak jej pojednala Mgr. Helena Morozová v článku z 9. 2. 2017 na stránce https://www.pravniprostor.cz/clanky/ustavni-pravo/svoboda-vyznani-a-jeji-limity.

Svoboda vyznání se řadí mezi jedno z nejzákladnějších lidských práv. Nelze se však domnívat, že tomu tak bylo již od samého počátku. Již od doby starověkých států bylo náboženství spojujícím prvkem jednotlivých států či národů, které se právě na základě víry odlišovaly od jiných. Náboženství bylo v této době pevně semknuto se státem a státní mocí. Dodnes jsou nám známy „bohové“ bájného antického Řecka a jejich kulty, či bohové římského impéria. Právě na území Říma jde nejlépe pozorovat náboženskou jednotu celé říše, kdy jednotícím prvkem se stal po čase kult císaře. K oddělení náboženské sféry od státu tak došlo až s příchodem křesťanství, tedy asi prvního náboženství, které nebylo závislé na vymezeném státním území a tedy státní moci jako takové. Perzekuce a pronásledování křesťanů (např. za vlády císaře Nerona) položily základy pro vznik a rozvoj myšlenky náboženské svobody.

První „uzákonění“ náboženské svobody můžeme najít v Reskriptu milánském z roku 313, ve kterém byla Konstantinem Velikým křesťanům a všem jiným dána možnost si svobodně zvolit náboženství, která sami chtěli. Křesťanům rovněž byla dána možnost neomezeně a svobodně své náboženství vykonávat. Křesťanství však časem vytlačilo všechna původní náboženství, rovněž všechna ostatní náboženství byla pod vlivem křesťanství zatracována a křesťanství, které původně mělo přinést náboženskou svobodu, se stalo ještě v průběhu 4. století jediným možným a státem dovoleným náboženstvím, čímž byla náboženská svoboda osob vyznávajících jiná náboženství nemožná.

V naší zemi byla svoboda vyznání někdy tolerována různými smlouvami tehdy nazývanými „mír“ např. Augsburský náboženský mír z roku 1555 či Mikulovský mír z roku 1622. Potom následoval přelomový dokument Prohlášení práv člověka a občana z roku 1789, který měl nemalý vliv na ústavní vývoj v řadě evropských zemí. Po první světové válce začala vznikat řada mezinárodních smluv. Konečně až hrůzy druhé světové války jasně ukázaly potřebu úpravy svobody vyznání v univerzálním mezinárodním právu. 10. prosince 1948 byla Valným shromážděním OSN přijata Všeobecná deklarace lidských práv, která ve svém článku 18 zakotvila svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Komunistický režim však toto právo nerespektoval.

Svoboda vyznání sebou nese i určitá omezení, která jsou nezbytná pro svobodu druhých. A právě tento aspekt svobody je podle mě aktuální v současné době přílivu různých náboženství nebo vyznání víry vlivem celosvětové globalizace nebo u nás především migrační vlny.

Česká republika se z historického hlediska nachází v situaci, která tu v minulosti našeho státu nikdy předtím nebyla. Pojďme vnímat sobotu 20. února jako prostor pro poděkování za toto požehnání. Je to ideální příležitost k připomenutí si, že možnost svobodného vyznání není samozřejmostí. Měli bychom bránit svobodu svědomí všech lidí. Včetně těch, se kterými nesouhlasíme. Je ovšem dobře, že stát může v určitých případech toto právo omezit, avšak je třeba, aby tak činil pouze v rámci a mezích zákona.                                                                          

Tomáš Knobloch


Lea Knoblochová


Novinky z traktátu

Jak nezemřít

Michael Greger
v českém překladu od Marcely Nejedlé z vydavatelství Noxi

Objevte potraviny, které prokazatelně pomáhají prevenci před onemocněním a prodlouží vám život.

Cena 348 Kč

 Průvodce studiem Bible 1/2018

John H. H. Mathews

Křesťanské správcovství – Motivy srdce.

Cena 50 Kč

Ten, který přichází

Jerry D. Thomas

Současné přepracování knihy Touha věků, klasického díla o životě Ježíše Krista.

Zdarma

Časopis Za obzorem 2017

Magazín pro všechny, kteří chtějí vidět dál.

Cena 10 Kč

Sbor Církve adventistů sedmého dne Brno-Lesná
Společenském centru Brno-sever (velký sál v 1. poschodí)
Okružní 823/21, 638 00 Brno-Lesná
http://brnozapad.casd.cz, casdbrnolesna@gmail.com,
https://www.facebook.com/sbor.CASD.Brno.Lesna/
https://plus.google.com/u/0/117575262909727977460
https://drive.google.com/drive/folders/1V6o5_sQCjT9pljABXEdJPhHv1JMo6ZFb
Sobotní bohoslužby: 9:00 – Studium Bible, 10:30 – Kázání
Redakce: Tomáš Knobloch, 777645066
Sdílet:
Share