tom dne 1.12.2017

http://brnolesna.casd.cz/mp3/zpravodaj/Zpravodaj_2017_12.pdf

PROSINEC 2017


Z redakce zpravodaje

Dostává se vám do rukou 1. výtisk zpravodaje sboru. Chtěli bychom tímto měsíčníkem informovat členy i přátele o dění ve sboru. Informace, které zde najdete se sice dají vyčíst i na našich internetových stránkách, ale ne všichni mají přístup k internetu, nebo nemají čas články na svých obrazovkách číst a raději sáhnou po papíře. Tento zpravodaj můžete volně šířit mezi své přátele. Budeme rádi, když dostaneme od vás zpětnou vazbu o tom, jak se vám zpravodaj líbí. Pokud máte nápady o čem zde psát, dejte nám vědět. Budeme rádi za každý příspěvek do zpravodaje. Závěrem se chceme omluvit těm, kteří zpravodaj dostali emailem a považují jej za nevyžádanou poštu. Pokud si nebudete přát tyto emaily dostávat, můžete na email odepsat krátce NEPOSÍLAT a my vás vymažeme ze seznamu. Pokud naopak budete chtít nějaký email do seznamu příjemců této zprávy zapsat, tak opět odpovězte na email a napište emailovou adresu, kam mají být zpravodaje zasílány. Děkuji za pochopení.

Tomáš Knobloch


Slovo kazatele sboru Oldřicha Svobody

V malém americkém městě se konala kampaň, která měla probudit v místních obyvatelích touhu po Bohu. Během několika dní se stalo neuvěřitelné – svůj život odevzdal Bohu i známý opilec Joe. Všichni žasli nad jeho proměnou. Začal pracovat, hospodě se vyhýbal obloukem, a staral se i o rodinu. Z Boží milosti se z něj stal nový člověk.

Tato zpráva se roznesla po okolí a přilákala další na tato setkání. Při závěrečné výzvě přišel dopředu také Billy – Joeův kamarád. Poklekl na zem a se slzami v očích se modlil: „Bože, ať jsem jako Joe!“ Starý kazatel mu laskavě poradil: „Neměl by ses raději modlit, že chceš být jako Ježíš?“ Billy udiveně vzhlédnul: „A je Ježíš jako Joe?“

Boží slovo mění lidské životy. Už apoštol Pavel napsal svým přátelům v Tesalonice: „Vždyť také [Boží slovo] projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte“ (1 Te 2,13). Mnoho lidí nikdy nečetlo Bibli a o Ježíši ví jen málo. Velmi dobře ale vnímají proměněné životy Ježíšových následovníků. A to je ten nejsilnější argument ve prospěch křesťanství.

Bylo by skvělé, kdyby i naše sborové společenství bylo (navzdory své nedokonalosti) známé tím, že jsou v něm lidé, jejichž životy Bůh proměnil a stále mění. Proměň, milý Pane, svým Slovem naše životy tak, aby lidé při setkání s námi zatoužili poznat více tebe!


Pozvánky na tento měsíc

4. 12. po 19:00 ZOB Atmosféra
5. 12. út 19:00 Studentská Bohoslužba na Olomoucké
9. 12. so 10:30 Kázání: Marie TOMOVÁ
9. 12. so 18:00 Koncert skupiny CESTA v klubu Leitnerova
16. 12. so 10:30 Kázání: Roman MIČÁNEK
16. 12. so 15:00 Vycházka okolo ZOO, sraz u MHD ZOO, délka 7 km
16. 12. so 17:00 Atmosféra
23. 12. so 10:30 Památka Večeře Páně: O.SVOBODA
30. 12. so 10:30 Kázání: Karel KLODA
30. 12. so 16:00 Společné promítání filmu (V jednom ohni – USA, 2008, 114 min)
1. 1. po 10:00 Vycházka kolem přehrady, sraz u MHD ZOO, délka 19 km
6. 1. so 10:30 Kázání: Vlastimil FÜRST

Oznámení sboru

  • Každé úterý máme pravidelná setkání na Střední v 17:30. Na tyto modlitební chvíle jste všichni zváni.
  • Ve sbírce Modlitebního týden jsme na misii darovali 19.828,- Kč, sbírka pro chod sboru činila 3.154,-.
    Chtěli bychom dárcům poděkovat.
  • Máte možnost objednat knížky k evangelizaci nebo dárkům. Knihy jsou prodávány s výraznou slevou. Seznam knih je na stolku v traktátu, nebo vyfocený a uložený na našem webu. Můžete poslat objednávku emailem na sbor casdbrnolesna@gmail.com.
  • Cvičení Klubu zdraví je každé pondělí od 17:30 do 18:30 na Jánské 22. 

Krédo vzkříšení (1 Korintským 15:3-8)

Text 1 Korintským 15:3-8 je považován za vyznání víry rané církve. Vyjadřuje zachycenou ústní tradici o vzkříšení Ježíše. I když je text stručný, má velkou hloubku. Zdůrazněny jsou zejména tyto tři body: naplnění Písem, potvrzení skutečnosti vzkříšení, a že Kristus je zároveň ukřižovaný, živý a vyvýšený Pán.

Pavel začíná odkazem na známou tradici slovem „předal jsem“ (ř. παρέδωκα paredóka), kterou sám také „přijal“ (ř. παρέλαβον parelabon). Z tohoto odkazu dokládáme, že jde o ústně tradovaný materiál.

Potom přibližuje čtyři důležité body Ježíšovy aktivity. První tři jsou ze stejné skupiny. Tato skupina se primárně zabývá činem spásy. Kristus aktivně dal svůj život a „zemřel“ (ř. ἀπέθανεν apethanen je sloveso v aktivním tvaru), potom „byl pohřben“ (ř. ἐτάφη etafé), a nakonec „byl vzkříšen“ (ř. ἐγήγερται egégertai je sloveso v pasivním tvaru) z mrtvých. Klíčovým údajem je zde informace o vzkříšení naznačující Boží zásah (pasivní sloveso, tzv. pasivum divinum, upozorňuje na Boží působení ). Bůh se postavil za to, co se stalo s Ježíšem a očišťuje jej. Smrt i vzkříšení Ježíše jsou zde chápány ne jako výsledek nahodilých událostí, ale jako něco, co se mělo stát. Na toto jsme upozorněni tím, že Ježíš zemřel a byl vzkříšen třetího dne podle Písem. Písmo je svědek číslo jedna. 

Druhou skupinou jsou setkání Ježíše s různými lidmi. Tato skupina se zabývá realitou vzkříšení. Důležité je zde sloveso „byl viděn; zjevil se“ (ř. ὤφθη ófthé). Ježíš se postupně ukazuje určitým svědkům, čímž se vytváří důkaz toho, že byl opravdu vzkříšen. Toto potvrzuje Písma jako i Ježíšovy zaslíbení. Setkání jsou svědek číslo dvě. 

Zmínili jsme dva svědky. Svědci byli ve starověké společnosti klíčoví (Dt 17:6-7; Zj 11:1-14) pro posouzení právních záležitostí. Proto je celý záznam takto vystavěn a podložen dvěma skupinami svědků: Písmem a učedníky. Obě tyto skupiny mají potvrzovat pravdivost evangelijní zvěsti.

Michal Schejbal

Z kroniky sboru

4. 11. Múzička

Letos se tradiční akce Moravskoslezského sdružení konala v Brně v sále Břetislava Bakaly. Děti z našeho sboru společně s dětmi ze sboru Střední a přáteli vystoupili s muzikálem Krajina obrů. Bylo to již 6. představení tohoto muzikálu, který s dětmi nazkoušela sestra Hana Lindtnerová. Na úspěchu představení mají nemalý podíl i rodiče dětí a přátelé, kteří se např. starají o stavbu kulis, převlékání během představení, pouštění hudebních doprovodů a ozvučení sálu.

4. 11. – 11. 11. Modlitební týden

Během Modlitebního týdne jsme se scházeli ke studiu přednášek modlitebního týdne a především k modlitbám. Na závěr modlitební týdne byla ve provedena sbírka vděčnosti za rok.

11. 11. Přivítání Amálky Justrové a oddělení Honzy pro službu

DSC06900Neobvykle plný sál našeho sboru byl svědkem výjimečné události. Amálce zazpívali přátelé ze sboru Veselí nad Moravou a děti ze sboru Lesná a Střední. Kazatel Oldřich Svoboda malé Amálce požehnal. Nechybělo ani požehnání pro její rodiče Kateřinu a Honzu Justrovy. Honza Justra byl nakonec oddělen pro službu staršího sboru.

18. 11. Sobotní vycházka v oboře Holedná

DSC07009Na místo srazu většina z nás přijela auty se zpožděním, protože v Pisárkách byla nezvykle velká kolona aut. Holedná nás přivítala pěkným počasím při západu slunce. Po cestě jsme mohli obdivovat, fotit a hladit daňky. Obešli jsme celou oboru a do setmění jsme se dostali zpět na míso srazu. Během procházky byla spousta času na družné rozhovory. Jen je škoda, že se vycházky nezúčastnilo více přátel.

25. 11. Setkání žen

Ve sboru Olomoucká se sešly ženy na poslední ze čtyř zastavení na cestě blíže Bohu. Téma setkání bylo Proč se vydat na k našemu ženskému srdci.


Jak dál ve službě Noe2?

Služba Noe2 vznikla na základě uvěznění našeho bratra Toma, kterého se Katka rozhodla podporovat a povzbuzovat korespondenčně. Postupně se přidávali další a další vězni, kteří měli o tuto korespondenci zájem. Do služby se začali zapojovat i jiní sourozenci v Kristu, kteří chtěli službu podpořit. Ke službě se přiznali adventistické sbory Lesná a Ivančice. Služba byla představena Pavlu Zvolánkovi (předseda Vězeňské duchovenské péče). Služba se mu velmi líbila. Přesto, že kroky Katky vedou v současné době do jiného křesťanského společenství, ve službě Noe2, chce nadále pokračovat. Služba Noe2 je tu pro vězně, kteří hledají cestu k Bohu. Komu není osud vězňů lhostejný a chce se zapojit do služby, tak ať se ozve Katce.

V současné době si dopisuje cca 20 vězňů ze 6 věznic. Tomi je ve věznici Ruzyně, kde studuje Katolický seminář. V prosinci ho čeká soud. Kdo by se chtěl 12.12. připojit k nám a jet do Prahy na soud povzbudit Tomiho, tak se ozvěte Katce. Další kluci samozřejmě nejsou anonymní, ale na o nich informace dávat nebudu. Katka pravidelně zájemce informuje formou SMS. Kdo by chtěl zprávy dostávat, tak ať se opět přihlásí u Katky.

Další osud služby Noe2 je závislý na ochotě dobrovolníků buď ve formě dopisovatelů nebo dárců různých potřebných věcí pro vězně či finančních prostředků na provoz služby (poštovné, papíry, tužky, balíčky s evangelizačními materiály, materiální výpomocí, nebo potřebami k zájmovým činnostem). Nejdůležitější a nejdostupnější je pak modlitební podpora. Prosíme modlete se za odsouzené i služebníky. Děkujeme

Písemný kontakt na Katku: Kateřina Schellová (dříve Holešovská), Poste Restante, Nádražní 7, Brno 602 00

Mobil: 774 226 023, nebo email: sluzba.noe2@seznam.cz

Bankovní spojení: 670100-2214739395/6210 (do zprávy pro příjemce napište Noe2)

Je možné darovat peníze i přes sbor Lesná při bohoslužbě jako dar sboru s poznámkou Noe2. Pokladní Mirka peníze přepošle Katce.


Osmisměrka

RADUJTE se v PÁNU vždycky, znovu řeknu: radujte se! VAŠE MÍRNOST ať je známa VŠEM LIDEM. Pán je BLÍZKO. O nic NEBUĎTE úzkostliví, ale ve všem OZNAMUJTE BOHU své žádosti v MODLITBĚ a prosbě s DĚKOVÁNÍM. A POKOJ BOŽÍ, KTERÝ převyšuje všechno POROZUMĚNÍ, BUDE střežit vaše srdce a vaše MYŠLENKY v Kristu Ježíši.“ (Fil 4,4-7)

 

Křížovka nejen pro děti

Nové knihy v traktátu

Obálka knihy - Vydrž, stojí to za to! | Advent-Orion

Vydrž, stojí to za to!

Vlastimil Fürst
rozměry 115×170 mm, 372 stran, kroužková vazba

S Božím slovem na každý den. Tradiční Jitřenka.

… Jsme na cestě, která je dlouhá, nebezpečná a také hodně dobrodružná. Není to snadná výprava, ale i na ní platí pro každého poutníka slova: „Vydrž, stojí to za to!“ …

Cena 98 Kč

Obálka knihy - Pojďme si číst | Advent-Orion

Pojďme si číst

rozměry 115×170 mm, 416 stran, brožovaná vazba

Příběhy pro děti na každý den. Taková Jitřenka pro děti.

Cena 98 Kč

Obálka knihy - Den Páně | Advent-Orion

Den Páně

Ján Barna
rozměry 148×210 mm, 256 stran, brožovaná vazba

Cílem této knihy je odpovědět na otázku, co o posledních událostech tohoto světa říká Bible.

Cena 280 Kč

Obálka knihy - Marek | Advent-Orion

Marek

George R. Knight

rozměry 148×210 mm, 280 stran, tuhá vazba

Evangelium Ježíše Krista syna Božího

Cena 290 Kč

Sbor Církve adventistů sedmého dne Brno-Lesná
Společenském centru Brno-sever (velký sál v 1. poschodí)
Okružní 823/21, 638 00 Brno-Lesná
http://brnozapad.casd.cz, casdbrnolesna@gmail.com,
https://www.facebook.com/sbor.CASD.Brno.Lesna/
https://plus.google.com/u/0/117575262909727977460
https://drive.google.com/drive/folders/1V6o5_sQCjT9pljABXEdJPhHv1JMo6ZFb
Sobotní bohoslužby: 9:00 – Studium Bible, 10:30 – Kázání
Redakce: Tomáš Knobloch, 777645066
Sdílet:
Share