tom dne 25.11.2017

Služba Noe2 vznikla na základě uvěznění našeho bratra Toma, kterého se Katka rozhodla podporovat a povzbuzovat korespondenčně. Postupně se přidávali další a další vězni, kteří měli o tuto korespondenci zájem. Do služby se začali zapojovat další a další sourozenci v Kristu, kteří chtěli službu podpořit. Ke službě se přiznali adventistické sbory Lesná a Ivančice. Služba byla představena Pavlu Zvolánkovi (předseda Vězeňské duchovenské péče). Služba se mu velmi líbila. Přesto, že kroky Katky vedou v současné době do jiného křesťanského společenství, ve službě Noe2, chce nadále pokračovat. Služba Noe2 je tu pro vězně, kteří hledají cestu k Bohu. Komu není osud vězňů lhostejný a chce se zapojit do služby, tak ať se ozve Katce.

V současné době si dopisuje cca 20 vězňů ze 6 věznic. Tomi je ve věznici Ruzyně, kde studuje Katolický seminář. V prosinci ho čeká soud. Kdo by se chtěl 12.12. připojit k nám a jet do Prahy na soud povzbudit Tomiho, tak se ozvěte Katce. Další kluci samozřejmě nejsou anonymní, ale na web o nich informace dávat nebudu. Katka pravidelně zájemce informuje formou SMS. Kdo by chtěl zprávy dostávat, tak ať se opět přihlásí u Katky.

Další osud služby Noe2 je závislý na ochotě dobrovolníků buď ve formě dopisovatelů nebo dárců různých potřebných věcí pro vězně či finančních prostředků na provoz služby (poštovné, papíry, tužky, balíčky s evangelizačními materiály, materiální výpomocí, nebo potřebami k zájmovým činnostem). Nejdůležitější a nejdostupnější je pak modlitební podpora. Prosíme modlete se za odsouzené i služebníky. Děkujeme

Písemný kontakt na Katku: Kateřina Schellová (dříve Holešovská), Poste Restante, Nádražní 7, Brno 602 00

Mobil: 774 226 023, nebo email: sluzba.noe2@seznam.cz

Bankovní spojení: 670100-2214739395/6210 (do zprávy pro příjemce napište Noe2)

Je možné darovat peníze i přes sbor Lesná při bohoslužbě jako dar sboru s poznámkou Noe2. Pokladní Mirka peníze přepošle Katce.

Sdílet:
Share