tom dne 21.9.2017

Milé ženy, kamarádky, sestry!
V letošním roce se zabýváme tématem „Bůh a ženy“ a každé setkání – zastavení naší cestě blíže k Bohu, má své téma inspirované knihou Johna a Stasi Eldrege: ÚCHVATNÁ.

Před námi je v letošním roce třetí, na které Vás srdečně zveme. Připravujeme ho na 30. 9. 2017, opět ve sboru CASD na Olomoucké. Jako přílohu posílám pozvánku. Tentokrát budeme v horních prostorách a spojíme naše společné chvíle s kavárničkou a posezením u čaje, kávy a dobrůtek hned od začátku, abychom si byly blíž, aby náš společný čas byl více přátelský a neformální, abychom neseděly jako ve škole nebo na přednášce

Budeme si odpovídat na otázku:

CO BŮH ZAMÝŠLEL, KDYŽ STVOŘIL ŽENU KE SVÉMU OBRAZU, KDYŽ STVOŘIL NÁS (TJ. MNE, TEBE) JAKO ŽENU.

A obohatíme se i o myšlenky mužů.

Těšíme se na každou z Vás a do našeho setkání přemýšlejte o daném tématu, zejména o druhé části otázky (Co Bůh zamýšlel, když stvořil mne (Tebe) jako ženu). Která z Vás bude mít chuť napsat své úvahy na papír a pak se o ně podělit, bude to skvělé. Anebo nám je pošlete mejlem.

Krásné dny přeje

Tým Služby žen Brno

PS: Posíláme pár připomenutí z minula, dopísek a několik fotek z května.

V březnu jsme si odpovídaly na otázky „Kdo žena je, jak byla stvořena“ a „Proč Bůh do svého stvořitelského díla ženu postavil“. Z knihy jsme citovaly, jak neseme Boží obraz, čím nás Bůh vybavil – obdaroval pro naši ženskou roli a vše doplnily a obohatily o sdílení, jak my samy jsme tato obdarování ve svém životě použily, co nás motivovalo a co nám pomohlo. Nezapomeňte, že v nás ženách je skrytá záře, kterou svět zoufale potřebuje.

V květnu bylo motivem k zamyšlení naše srdce, vždyť bylo stvořeno s tou nejvyšší možnou hodnotou a je obrazem vlastního srdce Božího. Ale jaká je cesta, na níž se žena stává opravdu ženou, jak se cítíme v průběhu našeho života, co nás ovlivnilo, co hraje klíčovou roli, o tom jsme si povídaly trochu víc. Přísloví 4, 23: „Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život“ John a Stasi rozvětvili do krásných povzbuzení: Bůh ví, že naše srdce je klíčem k tomu, kým jsme. Je zdrojem veškeré naší tvořivosti, naší odvahy, našich přesvědčení. Je to pramen naší víry, naší naděje a – samozřejmě – naší lásky. Naše ženské srdce je na nás to nejdůležitější. Naše ženské srdce je tím nejcennějším pokladem, který do nás vložil Bůh.

Dopísek od Ježíše:

Moje milovaná, …….

Pojď za mnou. Tvé nohy září krásou, když jdou za mnou. Já jsem Cesta, Pravda a Život, má lásko, a dal jsem Ti nohy proto, abys šla životem se mnou. Na cestě Tě budou provázet mé božské doteky stejně jako Mojžíše, když vyváděl svůj lid z otroctví. Pokud mě budeš následovat, budeš vnímat mou přítomnost, protože půjdeme stejným směrem.

Chci, abys udržovala kroky na úzké cestě, a já Tě pomažu, abys předávala mou obživující zprávu druhým lidem. Budeš mít odvahu jim říkat, že jsem Bůh, který zachraňuje všechny, kdo mě chtějí poznat.

Dál choď po mém boku, moje milovaná, protože v nitru duše nosíš mou pravdu, která dokáže lidem změnit život.

S láskou

Tvůj Ježíš a Vysvoboditel

Z knihy: MILOVANÉ PRINCEZNĚ, Milostné dopisy od Tvého Krále od Sheri Rose Shepherd

Sdílet:
Share