Už to jsou téměř dva měsíce, co jsme se na prvním letošním setkání zamýšlely nad tímto tématem:

Nekladly jsme si otázku: „Co by měla žena dělat – jakou roli má hrát?“ …….

Ale odpovídaly jsme si na otázky: „Kdo žena je – jak byla stvořena?“ a „Proč Bůh do svého stvořitelského díla ženu postavil?“

Vrátily jsme se na úplný začátek, ke stvoření, k Evě. Bůh stvořil Adama a vtiskl do něho svůj vlastní obraz. Stále však nebyl spokojen – něco celému jeho dílu chybělo. A to „něco“ byla žena. Ženství. Eva-žena byla posledním dotykem Božím v jeho mistrovském díle stvoření. Její postavení ve světě nemůže zaujmout nikdo jiný a nic jiného. Má velmi významnou úlohu, má své určení, které může naplnit jen ona. I Eva nese Boží obraz, ovšem jinak. Je protějšek pro konání, sdílení, pro vztah, pro přátelství, pro lásku.

Žena je korunou stvoření, Bůh skrze ženu toho hodně vypovídá o sobě. Při stvoření ji nazval „ezer kenegdo“: „Ta, jež ho (muže) podpírá“. „Ezer“-„zachránce života“. „Kenegdo“ pak znamená „po boku“.

Znovuobjevily jsme první tři perly-dary, které do nás žen Bůh vložil:

První perla je krása. Žena přináší do světa krásu. Bůh skrze ženu vypovídá, že miluje krásu, že krása do života patří a je nepostradatelnou součástí Božího díla.

Druhá perla je touha žen po hlubokých a důvěrných vztazích a Bůh je obdaroval schopností je budovat. Celý příběh Bible vypráví o důvěrném a hlubokém vztahu Boha a jeho lidu. Bůh touží po vztahu s námi, jde mu o nás.

Třetí perla: Žena je „EZER-ZACHRÁNKYNĚ ŽIVOTA“. Je schopna toho hodně vydržet a při to všem si dokáže udržet a zachovat vizi, jak udělat svět lepší. A svou vizi realizovat.

Modlily jsme se, aby ženy samy sebe viděly v mnohem lepším světle.

Vždyť přece v nás ženách je skrytá záře, kterou svět zoufale potřebuje.

A volaly jsme: Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávejme!

 

Těšíme se na Vás ženy na našem druhém setkání na téma:

Naše srdce bylo stvořeno s tou nejvyšší možnou hodnotou, je obrazem vlastního srdce Božího.“

(podrobnosti v pozvánce níže, uvítáme Vás i bez přihlášení)

 Za celý tým Marie Skálová

Sdílet:
Share