tom dne 13.2.2017

Vznik služby Noe2

Služba vznikla po nástupu našeho bratra v Kristu, Tomáše, do výkonu trestu ve věznici Příbram. Tomáš je členem sboru CASD Ivančice.

Soud probíhal před jeho obrácením a křtem. Délka trestu je stanovena na dobu 7 let.

Svůj trest pokorně přijal jako službu Pánu Ježíši a rozhodl se ve věznici sloužit spoluvězňům Božím slovem a skutky.

Smysl služby Noe2

Služba je určena lidem ve výkonu trestu (VTOS), kteří z 90% nikoho nemají. Některých se zřekly rodiny, jiní jsou sirotci.

Z velké části se jedná o narkomany z oddílu „Toxi“, tj. bezdrogové zóny.

Jedná se o navázání přátelství formou dopisování.

Dotyčné povzbuzujeme k novému, lepšímu stylu života s Kristem.

Prozatím jsme zaměřeni na Příbramskou věznici.

Dále nabízíme drobnou materiální pomoc (oblečení na sport, podpora v zájmových činnostech, duchovní literatura, potřeby na dopisování, apod.).

Po propuštění z výkonu trestu jsme ochotni pomoci při hledání práce, ubytování, zařazení do společenství a společnosti.

Nyní sloužíme min. 21 klukům.

Náklady na službu Noe2

Finančně a materiálně se na nákladech služby podílí sbory Brno-Lesná, Ivančice a ochotní dárci.

Vězni komunikují v různých intervalech, 1x až 3x týdně.

Pro vzájemnou komunikaci je zapotřebí 2x dopisní obálka, 2x známka, plus papír na odepsání.

Balíčky s evangelizačními materiály, materiální výpomocí, nebo potřebami k zájmovým činnostem.

Celkové měsíční výdaje činí od 4000Kč do 5500Kč.

Především pak nejdůležitější je modlitební podpora. Prosíme modlete se za odsouzené i služebníky.

Jak služba Noe2 pomohla

Díky zaslaným výtvarným pomůckám mohl vzniknout kroužek kreslení a následně i výstava výtvarných prací vězňů s názvem:
 „Za Bytízskou zdí“.

Kája, se po 18 letech drogové závislosti na heroinu rozhodl změnit svůj život. Jak sám napsal: „Na místo drog, nyní myslím na Ježíše.“ Po výstupu jej čeká detox a Teen Challenge.

Láďa, opustil cestu temnoty a vydal se za světlem. Býval čarodějem, který byl posedlý démony. Nyní přijal Ježíše Krista, raduje se z nového života a každý den děkuje Bohu na společných modlitbách s bratrem Tomášem. Také děkuje oběma sborům za modlitby za něj.

Kluci „ostraváci“, kterým sloužil bratr Tomáš biblickým vyučováním, nyní navštěvují vězeňský Biblický kroužek a učí se důvěřovat Kristu. Někteří z nich prožili zázračné vyslyšení svých i našich modliteb.
Např. uzdravení rodinných vztahů, přijetí do zaměstnání ve výkonu trestu, přemístění do věznice poblíž bydliště, zbavení se závislosti na cigaretách, aj.

Kájův spoluvězeň Honza, požádal o modlitby za svou kamarádku, která měla podstoupit operaci odstranění nádoru v oblasti páteře, při které hrozilo ochrnutí. Nyní napsal: „Chci vám s radostí oznámit, že operace proběhla úspěšně a i přesto, že má bolesti, tak chodí.“ Ona sama vzkázala. „Modlitby mi dodaly sílu. Pomohlo mi to povznést se nad situací a překonat to. Věřím tomu na 100%“.

Hynek , píše: „Modlím se a věřím, že mě –  nás Bůh povede správnou cestou a dovede nás k sobě samému. Díky, Pane Ježíši. Amen.“

Radek, čte Bibli, chodí na bohoslužby a setkává se s paní kaplankou.

Filip, píše: „Hodně často myslím na vás. Na to, co pro mě děláte. Tím nemám na mysli věci, které mi posíláte, to je až to poslední, ačkoli jsem za ně vděčný. Pro mě je důležité to, že má   o mě někdo zájem, že se mnou někdo počítá… Mám vás rád, váš Filip.“

Kluci si nejvíce váží přátelství. Jak píše bratr Tomáš: „Mnozí z nich se poprvé v životě cítí ne jako bezcenní zatracenci. Jsou jako malé zapomenuté děti, na které si právě někdo vzpomněl.“ Zakouší vděčnost z bezpodmínečné milosti a přijetí, kterou projevují vytvářením různých dárečků a obrázků.

Jak se zapojit do služby Noe2

Kdo by měl zájem službu jakýmkoliv způsobem podpořit, či se dozvědět více, kontaktujte nás na tel. 774 226 023, nebo na email: sluzba.noe2@seznam.cz

Za službu Noe2, Kateřina Holešovská.

Děkujeme vám všem za vaši pomoc a podporu.

Sdílet:
Share