michals dne 26.7.2016

Bez ohledu na kulturu, národnost nebo vyznání, se každý se zlem setkal. To je všude kolem nás. Je naší realitou. V tom nejlepším případě se zlu snažíme nejen čelit, ale aktivně proti němu bojovat. V tomto je Bible velmi podobná naší každodenní realitě, protože projevy zla a jeho zápas s dobrem se zde často objevuje. Problém zla ale nesouvisí jen se slabostí člověka, ale i s bytostí, která zlem vládne.
První setkání člověka se zlem je v rajské zahradě, kde je podveden hadem. Had se zaměřuje na dvě věci. Zpochybňuje to, co člověku předtím řekl Bůh (Gn 2:16-17) a slibuje mu cestu k božství a tím pádem k nesmrtelnosti (Gn 3:4).
O hadovi se v této části Bible moc nedozvíme. Rozhodně ale člověku nepomohl, nýbrž jej sprostě podvedl.
V knize Jób se nám naskýtá zajímavá scéna v nebesích. Jsou zde shromážděny bytosti a s jednou z nich se dá Bůh do rozhovoru (Jb 1:7). Protože Bůh upozorní na kvalitu Jóba, tato bytost náhle a přede všemi, Boha obviňuje, že si na Zemi kupuje svoje vyvolence (Jb 1:8-11). Slovo proti slovu a shromážděné bytosti neví, které je pravdivé. Pravda se ukáže až v tom, jak Jób reaguje (Jb 42:7).
V Ježíšově pokušení na poušti (Mt 4; Lk 4) se objevuje postava, která touží po Božských poctách. Oslovuje Ježíše a nabízí mu vládu nad celým světem, když se mu pokloní jako Bohu (Mt 4:9).
Touha po uctívání ještě více vyzní v knize Zjevení a to zejména ve 13. kapitole. Zde je šelma, která je instrumentem (Zj 13:3) hada z ráje, satana (Zj 12:9) toužícího pouze po jediném – celosvětovém uctívání.
Tyto výrazné texty představují nechvalný obraz této bytosti. V naší zkušenosti máme co dočinění s vlivem bytosti, která člověku nepřeje nic dobrého. Snaží se člověku nabízet realitu tak, aby to sloužilo jejím účelům a plánům. Podkopává Boží charakter a snaží se očernit jeho působení v životech lidí. Bude toužit po Božských poctách, po uctívání a ovládnutí celého světa pro svoji agendu.
Tyto texty nyní otevřeme samostatně v dalších příspěvcích.
Seriál: Zápas mezi dobrem a zlem 1/6.

Pokračování na Facebooku https://www.facebook.com/biblelexicon/?fref=ts

Sdílet:
Share