michals dne 20.3.2016

V prvním žalmu se objevuje několik pozoruhodných postav. Tři negativní a jeden neznámý muž.

Tři negativní postavy, které žalm uvádí, jsou: svévolník, hříšník a posměvač. Tyto postavy ve své podstatě spojuje vzdor vůči Bohu.

Svévolník je postava, která se snaží jednat nezávisle. Vyhýbá se Boží vůli, protože nestojí o to, aby ho vedla. Text spojuje svévolníky s radami. Rady pochopitelně vychází z jejich vlastního pojetí světa. Ironie u této postavy je, že si s ní okolnosti dělají, co chcou (Ž 1:4). Nejen, že je pleva odpad o obilného zrna (nemá tedy žádný užitek), ale vítr si s ní smýká jak se mu zachce. Proto je ironií, že tato postava chce jednat nezávisle, ale přitom si s ní okolnosti dělají, co chcou.

Hříšník je postava, která vykonává pohyb směrem pryč od Boha, protože nestojí o to, aby ji Bůh ovlivňoval.
Posměvač je postava, která nebere Boha vážně, a vesele se mu vysmívá. České přísloví “kdo se směje naposled…” však stojí na Boží straně.

Vůči všem těmto postavám je v kontrastu, nejprve nejmenovaná, postava spravedlivého muže (Ž 1:5.6). Ta je charakterizována vůči těmto postavám nejednáním. Neřídí se radami svévolníků, protože se řídí Boží vůlí. Nestojí na cestě hříšných, protože následuje cestu, které ukazuje Bůh. Není v přítomnosti posměvačů, protože Boha bere vážně.

Zároveň je také charakterizována tím, co dělá a ostatní postavy to nedělají: “oblíbil si Hospodinův zákon, nad jeho Zákonem rozjímá ve dne i v noci” (Ž 1:2; srov. Joz 1:8). Zde je důvod jiného nasměrování a jednání této postavy. Kontakt se Zákonem (v heb. Tóra = pět knih Mojžíšových), která obsahuje ty nejdůležitější Boží výroky ve Starém zákoně, se mu stává ukazatelem a učitelem. Tímto způsobem se dostává do kontaktu s Bohem. Poznává tak jeho vůli, je k němu směrována a bere jej vážně.

Toto jednání má budoucnost. Ne jako v případě svévolníka, který se tak stává odpadem. Žalm ukazuje, že Hospodin takové lidi zná (srov. Mt 7:21-23) a to je důvod, proč na soudu obstojí a ostatní postavy ne (Ž 1:5). Jde zde o kontakt s Bohem, ke kterému Zákon vede. V tomto společenství s Bohem je budoucnost.

Sdílet:
Share