michals dne 27.3.2016

Skrze svědectví apoštola Jana se nám naskýtá pohled na události v nebi (Zj 4:1). Tyto události popisuje kniha Zjevení. Scénou, kterou Jan může vidět, jsou události a bytosti v okolí trůnu v nebi, na kterém sedí Bůh. Tato scéna ukazuje korunovaci Krista, která je provázena uctíváním – bohoslužbou.

Jakmile se ocitne v nebi, ihned začne popisovat, co se kolem něj děje. Prvně si všímá trůnu (Zj 4:2b-3), na kterém sedí Bůh (Zj 4:8.11). Okolo trůnu je čtyřiadvacet starců, kteří sedí na malých trůnech (Zj 4:4). A ještě blíže trůnu vidí čtyři bytosti, které jej obklopují (Zj 4:6b). Nakonec Jan spatří Beránka, který u trůnu, uprostřed bytostí a starců (Zj 5:6). Nakonec Jan ještě uvede, že se okolo trůnu nacházejí andělé (Zj 5:2.11).

Všechny tyto bytosti spojuje uctívání Boha a Beránka, kteří jsou v jejich centru.

Boha bytosti uctívají, protože toho je jako stvořitel hoden (Zj 4:11). Beránka bytosti uctívají pro jeho oběť ve prospěch celého lidstva (Zj 5:9-14).

Uctívání Boha i Beránka není primárně dáno tím, že by šlo o nějaké “autority”. Jde o vyjádření vděčnosti za dílo, které vykonali (stvoření všeho + záchrana lidstva). I když by se mohlo zdát, že se záchrana lidí těchto bytostí netýká, není tomu tak. Beránka za to chválí a jsou mu za to vděčné. Nebe lidstvu fandí.
Jan nám tedy dosvědčuje radost, kterou nebe prožívá nad záchranou člověka (srov. Lk 15:10). Ukazuje nám také účel bohoslužby, jímž je bezpochyby vděčnost. A právě na tu bychom při bohoslužbě neměli zapomenout.

Sdílet:
Share