michals dne 18.2.2016

zazrak

Setkání Ježíše s královským služebníkem v textu J 4:46-54, je velmi zvláštní událostí. Ježíš se vrací z Judska do rodné Galileie se zastávkou v Samaří, kde je samařskou ženou dosvědčen jako Mesiáš. O jeho návratu se dozví královský služebník a osobně za ním přijde s prosbou o záchranu jeho syna. Ale Ježíšova odpověď na jeho prosbu je ostrou, bez soucitnou výtkou: “Neuvidíte-li znamení a divy, jistě neuvěříte” (J 4:48). Kroutíme hlavou, protože text nijak nehodnotí duchovní kvality tohoto člověka, a proto nemáme důvod vnímat, že si výtku zaslouží.

Původní řecký text Ježíšovu odpověď ještě více vyostřuje “Neuvidíte-li znamení a divy, není možné, abyste uvěřili”. Výtka není namířena pouze na královského služebníka, ale na všechny Galilejce. (řekl mu: neuvidíte-li). Ti jej totiž přijali, když se vrátil, jen z důvodu, že viděli jeho znamení (J 4:45; 2:23).

Pro Ježíše je důležité, aby lidé jednali podle jeho slov (svědectví), spíše než na základě divů, které činí. Zdá se tedy, že Ježíšovy zázraky jsou jen určitou pozvánkou na hlubší cestu víry, která je obsahem jeho slov. Samotné zázraky jen upozorňují na to, že je zde někdo výjimečný. Pravda je až obsahem Ježíšových slov (J 14:11).

Královský služebník přichází k Ježíšovi pro produkt, který by zachránil jeho syna. Ježíš ale nechce být pouze prodavačem. Nechce být s člověkem v obchodním vztahu. Není to vyjádření důvěry, ke které Ježíš přišel člověka pozvat.

Po naléhání Ježíš řekne: “Jdi, tvůj syn žije” a královský služebník odchází. Text doplní, že uvěřil v Ježíšovo slovo (J 4:50). Následující události kladou důraz na čas, kdy Ježíš vyslovil slova “Jdi, tvůj syn žije”. Jejich naplnění, právě v ten čas, kdy byla vyslovena, se stává důvodem pro víru královského služebníka. Text znovu říká, že královský služebník uvěřil (J 4:53). Patrně to bylo až teď, kdy se vírou opravdu spolehl na Ježíšova slova, protože dobře viděl, že nejsou planá.

Se setkáním Ježíše a královského služebníka souvisí i zastávka v Samaří. Samařané totiž uvěřili na základě Ježíšova slova (slovo ženy J 4:39, Ježíšova slova J 4:41). Nepotřebovali k tomu žádná znamení.

Těžko se to říká a ještě s větší těžkostí snáší. Svět, ve kterém žijeme, je křehký a nebezpečný. A někdy Pán Bůh na naše modlitby neodpovídá. Nicméně tento text nás povzbuzuje, abychom spoléhali na jeho slovo.

zazrak

Sdílet:
Share