michals dne 24.1.2016

svetloJe “tam nahoře”, v jiné dimenzi, nebo dokonce v jiném vesmíru? Nebo je v přírodě, v energii,… prostě kdekoli jinde kolem nás? Věda s postupným úspěchem pročesává velké vzdálenosti vesmíru, ale i mikrosvěta, avšak nikde Boha nezahlédla. Tím se vyčerpala veškerá doslovnost představ o tom, kde Bůh přebývá nebo jak existuje.

Zdá se, že Bůh je příliš velký Pán, než aby ho člověk dokázal uchopit a zanalyzovat. Člověk bude vždy závislý na tom, zdali se dá Bůh člověku kdispozici. Respektive, zdali se Bůh k člověku přiblíží (například tak jako Ježíš přišel na zem – k nám).

Avšak Bůh vždy velmi prakticky přistupuje k člověku, spíše chce naplnit jeho konkrétní potřeby. Uvažme přece, že z vyčerpávající odpovědi na otázku “jak to je s tou Boží existencí”, by člověk příliž mnoho v takovém světě, kde žije, nevytěžil. Propojení veršů Ex 25:8; Jan 1:14; Zj 21:3 (viz obrázek) naznačuje určitou linku, kam sám sebe Bůh umisťuje. A je to právě společenství věřících, kde Bůh chce přebývat.

Ex 25:8: Zdůvodňuje výstavbu svatyně v tom, aby Bůh mohl přebývat mezi jeho lidem. Nejblíž stánku byli kněží, kteří fungovali jako prostředníci mezi Bohem a Božím lidem. Text zdůvodňuje z jakého důvodu je vlastně Boží lid shromážděn – aby mohl být v přítomnosti Boha.

J 1:14: Janovo evangelium mluví o Ježíšovi jako o tom, kdo pochází z blízkosti Boha, a tím pádem jej dokáže věrohodně zprostředkovat. Jedině Ježíš ví, jaký je Bůh (J 14:9). Výrok verše 1:14 poukazuje naplnění Boží přítomnosti v Ježíši. Ten je však po vzkříšení vzat, ale zastupuje jej neviditelně Duch (J 16:5-10).

Zj 21:3: Kniha zjevení vrcholí příchodem Boha a ustanovením jeho pořádku na zemi. S tím se pojí zaslíbení, že to bude doba plného a neomezeného sdílení Boží přítomnosti s jeho lidem.

V jednoduchosti se dá říci, že cílem dějin je opětovné navázání plného kontaktu s Bohem, který byl pádem člověka omezen.

Touha najít Boha, je-li nějaká, odpovídá touze na druhé straně u Boha. Ačkoliv kontakt člověka s Bohem není plný, jak bychom si ho představovali, jednoho dne bude. A tato naděje je podstatou evangelia.

verse_kde_je_buh

Sdílet:
Share