michals dne 13.12.2015

rybaSymbol ryby. Je nám celkem známý, protože jej vídáme v nejrůznějších podobách – na autech, přívěšcích, obrázcích nebo různých dalších vyobrazeních. Není to ale žádný samozvaný symbol: “Teď budeme používat rybičku a to bude znamenat, že jsme Křesťané”. Naopak. Nese v sobě ústřední výpověď křesťanské víry.

Symbol má počátek ve vyznání prvních Křesťanů, kteří hovořili řecky (původní jazyk NZ). V řečtině se totiž ryba řekne ichthys (ř. Ἰχθύς nebo ΙΧΘΥΣ). Důvodem volby tohoto slova je, že z jeho písmen lze sestavit toto sdělení:

• Ἰ: i → Iésús- Ježíš
• χ: ch → Christós – Kristus
• θ: th → Theú – Boží
• ύ: y → huiós – Syn
• ς: s → sótér – Spasitel

Takže tímto způsobem ukryté sdělení zní: “Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel”. Toto vyznání je tedy obsahem symbolu.

Je toto i vaše vyznání? Ztotožňujete se s ním? Kdo je pro vás Pán Ježíš?

 

Sdílet:
Share